FIFA 09 - ULTIEME TEAMPROMOTIE - Inschrijvingsregels

 1. Inwoners van Oostenrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, die minstens 7 jaar oud zijn en die een Sony Entertainment Network-account hebben geregistreerd, kunnen aan deze promotie meedoen.  Iedereen met een leeftijd van 7 t/m 13 jaar heeft toestemming van een van zijn ouders of van zijn voogd nodig om aan deze competitie mee te doen.
 2. Door aan deze competitie mee te doen, bevestigt u dat u aan bovenstaande inschrijvingsvoorwaarden voldoet en dat, indien dit volgens het recht van uw woonland is vereist, u de toestemming van uw ouder of voogd hebt gekregen om aan deze competitie mee te doen.  De Promotor behoudt zich het recht voor om te allen tijde tijdens de competitie na te gaan of de deelnemer is gerechtigd om mee te doen en om te controleren dat, indien van toepassing, hun ouders/voogden toestemming aan hen hebben verleend om mee te doen.
 3. Om aan deze promotie mee te doen moet u http://software.competitions.eu.playstation.com/fifaultimateteam/ bezoeken, de op die website weergegeven 11 spelers en 1 manager identificeren en uw PlayStation Network ID invoeren.  Alle juiste inzendingen doen gratis mee aan een prijsvraag.
 4. Deze promotie opent voor inzendingen op 26 maart 2009 om 9.00 uur Britse zomertijd en sluit voor inzendingen op 16 april 2009 om 23:59:59 uur Britse zomertijd.
 5. U kunt zoveel inzendingen insturen als u wilt maar alleen uw eerste inzending doet eventueel mee aan te prijsvraag.  Geen enkele deelnemer kan meer dan een prijs winnen.
 6. De winnaar is degene met de juiste inzending die het eerst willekeurig wordt getrokken uit alle in aanmerking komende inzendingen.  De winnaar ontvangt:
  • een AC-Milaan voetbalshirt met handtekening van Ronaldinho;
  • een computer entertainmentsysteem van PlayStation® 3; en
  • drie sportgames ter keuze van de winnaar uit een catalogus van Electronic Arts.
 7. De daaropvolgende tien juiste inzendingen die willekeurig uit alle in aanmerking komende inzendingen worden getrokken (de "Runners-up") ontvangen een Electronic Arts sportgame van hun keus.
 8. De trekking vindt plaats binnen 14 dagen na de hierboven bepaalde sluitdatum.
 9. Als een prijs bij aflevering gebreken vertoont of is beschadigd, moet de Promotor daarvan binnen 7 dagen na de leverdatum schriftelijk op de hoogte worden gesteld, bij gebreke waarvan de prijs wordt beschouwd als bij aflevering aanvaard. Dit zal geen invloed op uw (eventuele) wettelijke rechten hebben.
 10. De winnaar en Runners-up worden binnen 30 dagen na de sluitdatum via e-mail op de hoogste gesteld en moeten hun prijs binnen 30 dagen na deze kennisgeving opvragen. De prijzen worden per post via prioriteitszending opgestuurd naar het adres dat door de deelnemer is opgegeven in zijn antwoord op de kennisgeving. De Promotor zal zich in redelijkheid inspannen om de prijs binnen 30 dagen na de kennisgeving op te sturen, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor prijzen die later worden verstuurd.
 11. De Promotor kan volstrekt naar eigen goeddunken de naam en het woonland van de winnaar op de website(s) van de Promotor publiceren. De gegevens van de winnaar (naam en land) zijn op verzoek verkrijgbaar voor diegenen die een gefrankeerde antwoordenvelop met daarop "FIFA 09 Ultimate Team Competition" naar het volgende adres sturen:  Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen, W1F 7LP; en dit verzoek moet binnen 10 weken na de bovenstaande sluitdatum worden verzonden.
 12. Op deze promotie zijn de algemene regels van toepassing.  U kunt hier klikken om de algemene regels te lezen.
 13.  De Promotor is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen, W1F 7LP