Specifieke regels voor de Twilight Football-wedstrijd 2009 van Sony

 1. Voetbalteams uit Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland bestaande uit vijf personen van 18 jaar en ouder die in goede lichamelijke gezondheid verkeren, mogen aan deze wedstrijd deelnemen, met uitzondering van medewerkers en vertegenwoordigers van de organisator of Sony United Kingdom Limited en hun verwanten.
 2. Door aan deze wedstrijd mee te doen, bevestigt elk team dat het aan de wedstrijdvereisten voldoet zoals die in deze specifieke regels zijn uiteengezet. De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment tijdens de wedstrijd of de prijsuitreiking te controleren of de deelnemende teams aan de vereisten voldoen.
 3. Om aan deze wedstrijd deel te nemen, moet één lid van het deelnemende team (de 'SEN-accounthouder'):
  a. naar http://nl.playstation.com/psn/competitions/ gaan,
  b. een Master-account van PlayStation®Network aanmaken (of als ze al een account hebben aangemaakt, zich hierbij aanmelden),
  c. het vaardigheidsniveau van het deelnemende team in het vervolgkeuzemenu selecteren en
  d. aan de Twilight Football Match-quiz meedoen, waarbij ze de voetbalstadionuitdaging tot een succesvol einde moeten brengen door een aantal voetbalstadions op een kaart naar het juiste continent te slepen.
  Geen aankoopverplichting.
 4. De SEN-accounthouder moet van elk lid toestemming hebben om hun gegevens aan de organisator door te geven. Houd er rekening mee dat elk team een bestaand voetbalteam van vijf personen moet zijn en moet bestaan uit vijf spelers en twee reserves.
 5. Je kunt je vanaf 12.00 uur Britse tijd (09.00 uur Nederlandse tijd) op 31-07-2009 t/m 23.59 uur Britse tijd (00.59 uur Nederlandse tijd) op 09-08-2009 voor de wedstrijd inschrijven.
 6. Elk voetbalteam kan zich voor deze wedstrijd slechts één keer inschrijven.
 7. Teams die aan de voorwaarden voldoen en de hierboven genoemde Twilight Football Match-quiz met succes hebben afgerond, doen automatisch mee aan een prijstrekking. Het winnende team is het eerste team dat willekeurig wordt getrokken en de goede antwoorden heeft gegeven (het 'winnende team'). Er worden ook een eerste, een tweede en een derde reserveteam getrokken. Dit zijn het tweede, derde en vierde team dat willekeurig wordt getrokken en de goede antwoorden hebben gegeven.
 8. De trekking vindt twee dagen na de hierboven gespecificeerde datum plaats.
 9. De prijs voor het winnende team bestaat uit deelname aan de Twilight Football Match (een voetbalwedstrijd voor een team van vijf personen) in de Franse Alpen op 22 september 2009. Het prijzenpakket voor het winnende team bestaat uit:
  a. economy class-retourvluchten voor 7 volwassenen (het winnende team is verantwoordelijk voor het regelen en de kosten van het vervoer van en naar de plaatselijke luchthaven),
  b. 3 hotelovernachtigen op basis van vol pension en
  c. vervoer van en naar de luchthaven, het hotel en de Twilight Football Match op de plaats van bestemming.
  Elk lid van het winnende team krijgt geschikte voetbalkleding. Het is de verantwoordelijkheid van het winnende team om ervoor te zorgen dat alle teamleden van het winnende team tussen 20 en 23 september 2009 beschikbaar zijn.
 10. Alle leden van het winnende team moeten ten tijde van de uitvoering van de prijs 18 jaar of ouder zijn. De winnende teamleden moeten over geldige reisdocumenten beschikken en, indien nodig, over de vereiste visa beschikken. Het winnende team is verantwoordelijk voor alle andere kosten en uitgaven die de prijs met zich meebrengt.
 11. De winnende teamleden dienen zich te allen tijde gepast en redelijk te gedragen. Enig ongepast of gewelddadgig gedrag, waaronder kwetsend of bedreigend gedrag, door één van de teamleden kan leiden tot teamdiskwalificatie voor de westrijd en intrekking van de prijs. Het winnende team is volledig verantwoordelijk voor enige schade die door een lid van het winnende team aan de accommodatie of andere eigendommen wordt toegebracht.
 12. De prijs heeft een waarde van ongeveer €2300,00 per deelnemer aan de Twilight Football Match.
 13. Voetbal voor teams van vijf personen kan zware lichamelijke inspanning met zich meebrengen. De prijs bestaat uit deelname aan een voetbalwedstrijd op een locatie op grote hoogte, waar de lucht mogelijk minder zuurstof bevat en de temperatuur tot maar liefst -20°C kan teruglopen. Het kan zijn dat de leden van het winnende team zich per helicopter of kabelbaan naar de locatie van de Twilight Football Match moeten begeven. Door aan deze wedstrijd mee te doen en de prijs te aanvaarden, bevestigen de leden van het winnende team dat ze weten wat de activiteit inhoudt, wat er van ze wordt verwacht en dat ze ermee akkoord gaan op hun eigen risico aan de Twilight Football Match deel te nemen.
 14. De leden van het winnende team kunnen aan een fitnesstest worden onderworpen en/of worden gevraagd een doktersverklaring te overleggen die door een erkend arts is gestempeld en ondertekend om te bevestigen dat ze fit genoeg zijn om aan de Twilight Football Match deel te nemen zoals deze in sectie 13 is beschreven. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken elk lid van het winnende team diskwalificeren dat niet aan de vereisten van een van de fitnesstesten voldoet en/of die geen doktersverklaring naar tevredenheid van de organisator kan overleggen.
 15. De SEN-accounthouder van het winnende team wordt 2 dagen na de sluitingsdatum per e-mail op de hoogte gebracht en moet de prijs binnen 7 dagen na kennisgeving opeisen. De leden van het winnende team moeten elk voor een nader te bepalen deadline (i) een deelnameovereenkomst ondertekenen, (ii) een kopie van hun identiteitsbewijs overleggen en (iii) een foto van het winnende team met daarop alle leden van het winnende team overleggen (en dergelijke documentatie aan de organisator terugsturen) voordat de prijs plaatsvindt. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken enig lid van het winnende team diskwalificeren en uitsluiten van deelname aan de Twilight Football Match als hij/zij niet aan de in deze sectie genoemde vereisten voldoet15. In navolging van de inhoud van de deelnameovereenkomst moet elk lid van het winnende team:
  a. hun aanvaarding van deze voorwaarden bevestigen,
  b. de Twilight Football Match ook daadwerkelijk bijwonen,
  c. ermee instemmen te worden geïnterviewd, gefotografeerd en gefilmd tijdens alle stadia van de wedstrijd en de prijs en ermee instemmen dat alle verzamelde materialen, stilstaande (film)beelden en audio door de organisator en/of Sony United Kingdom Limited voor hun eigen promotiedoeleinden die verband houden met de wedstrijd en/of de prijs eindeloos in alle media kunnen worden gebruikt.
 16. In het geval dat:
  a. de organisator binnen 7 dagen na de kennisgeving geen antwoord ontvangt,
  b. een lid van het winnende team niet binnen de gespecificeerde deadline aan de verificaties of enige andere vereisten kan voldoen die in sectie 14 en 15 zijn uiteengezet,
  c. een lid van het winnende team niet aan de a vereisten voor deelname voldoet en/of
  d. een lid van het winnende team de Twilight Football Match niet kan bijwonen,
  heeft de organisator het recht om de prijs in te trekken en deze aan het eerstvolgende beschikbare reserveteam toe te kennen. In het geval dat de prijs van het winnende team wordt ingetrokken, wordt de prijs aan respectievelijk het eerste, het tweede en het derde reserveteam aangeboden. Als er onvoldoende inzendingen zijn die voor de prijs in aanmerking komen, wordt de prijs niet uitgereikt.
 17. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van het winnende team en de namen en het land van inwoning van de leden van het winnende team op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van het winnende team en de gegevens van de leden van het winnende team (naam en land) worden op verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen vier weken na de hierboven gespecificeerde sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop Sony Twilight Football Promotion opsturen naar 10 Great Marlborough Street, Londen, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.
 18. De organisator en gelieerde bedrijven, inclusief, maar niet beperkt tot, Sony United Kingdom Limited en subcontractanten, hebben het recht om het winnende team tijdens alle stadia van de prijs te filmen. Door de prijs te aanvaarden, geeft het winnende team de organisator en gelieerde bedrijven, inclusief, maar niet beperkt tot, Sony United Kingdom Limited en subcontractanten, toestemming om:
  a. hen tijdens hun deelname te interviewen, te fotograferen, te filmen en opnames van hen te maken,
  b. enige van deze foto's, opnames en films en enig ander materiaal wat hieruit op ongeacht welk medium voortkomt (het 'materiaal') te bewerken, te veranderen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren en
  c. het materiaal en de foto van het winnende team dat onder sectie 15 is verstrekt geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor alle doeleinden die de organisator nodig acht om de Twilight Football Match en alles wat aan producten en diensten van de organisator en gelieerde bedrijven, inclusief, maar niet beperkt tot, Sony United Kingdom Limited, is verbonden, te promoten, aan te prijzen of te exploiteren.
  Leden van het winnende team stemmen er ook mee in afstand te doen van enige morele rechten die zij hebben op het materiaal en om de organisator en gelieerde bedrijven, inclusief, maar niet beperkt tot, Sony United Kingdom Limited, en hun subcontractanten, te vrijwaren van enige eisen voor financiële compensatie met betrekking tot gebruik van het materiaal.
 19. Door aan deze wedstrijd mee te doen, bevestigt de SEN-accounthouder dat hij/zij van elk van de leden van het deelnemende team toestemming heeft gekregen voor de verstrekking en het gebruik van hun persoonlijke gegevens aan/door de organisator, Sony United Kingdom Limited, (de aanbieder van de prijs) en hun gemachtigden, inclusief, maar niet beperkt tot, Smart Fusion, om deze wedstrijd te kunnen beheren.
 20. Op deze wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.
 21. De promotor is Sony Computer Entertainment Europe Limited te 10 Great Marlborough Street, Londen, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.
 22. De prijs wordt verzorgd door Sony United Kingdom Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Verenigd Koninkrijk.