Specifieke regels voor de Gravity Crash™-wedstrijd: wedstrijdregels

1. Alle inwoners van België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden van 18 jaar en ouder kunnen aan deze wedstrijd deelnemen. 

2. Je kunt je inzending vanaf 13:00 uur Nederlandse tijd op 1 april 2010 en 00:59 uur Nederlandse tijd op 16 april 2010 insturen (de wedstrijdperiode).

3. Deelnemers moeten toegang tot de game Gravity CrashTM en een PlayStation®3-systeem hebben. Om mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

(i) een Sony Entertainment Network-account (SEN-account) aanmaken of zich bij hun SEN-account aanmelden. Om je bij PlayStation®Network ("PSN") te registreren, moet je met de servicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst van PSN en het privacybeleid van PSN akkoord gaan;

(ii) de Editor-mode in Gravity CrashTM gebruiken om een level te ontwerpen;

(iii) het level aan de Gravity CrashTM-community beschikbaar stellen via de functie Levels delen in de Editor-mode. Alle tijdens de wedstrijdperiode ingezonden levels kunnen in Gravity CrashTM worden gespeeld;  

(iv) hun PSN online-id en de naam van het level in de onderwerpregel van hun bericht op een deelnemend forum op community.eu.playstation.com zetten.

Breedbandinternetverbinding vereist.

4. Het aan de SEN-account van de deelnemer gekoppelde adres bepaalt het land van inwoning van de betreffende deelnemer en dus ook of de deelnemer mag meedoen. Deelnemers moeten er voordat zij aan de wedstrijd meedoen voor zorgen dat hun SEN-accountgegevens actueel zijn.

5. Alle inzendingen moeten origineel en het eigen werk van de deelnemer zijn (lees de algemene regels voor meer informatie). Deelnemers mogen meerdere keren aan de wedstrijd meedoen. 

6. De winnaars zijn de 5 deelnemers die volgens de jury de grootste mate van functionaliteit, creativiteit en originaliteit hebben tentoongespreid (de winnaars). 

7. De winnaars worden binnen 14 dagen na het einde van de wedstrijdperiode geselecteerd.

8. De winnaars ontvangen elk een PSPTMgo-systeem en een PSN-voucher met code voor Gravity CrashTM Portable. De winnende levels worden toegevoegd aan een uitbreidingspakket voor de game Gravity CrashTM Portable. PSN-vouchers met code zijn onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie.

9. De winnaars worden binnen 21 dagen na de sluitingsdatum per e-mail van de uitslag op de hoogte gebracht en moeten hun prijs binnen 2 weken na kennisgeving opeisen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om ervoor te zorgen dat de aan hun SEN-account gekoppelde contactgegevens (inclusief het e-mailadres) juist zijn en dat de organisator op dit adres contact met hen kan opnemen. De organisator is niet aansprakelijk als het e-mailadres onjuist is of als een deelnemer in verband met het geregistreerde land van inwoning niet mag meedoen.  

10. Het PSPTMgo-systeem wordt per aangetekende post verstuurd en de PSN-voucher met code wordt per e-mail opgestuurd. In de e-mail staan aanwijzingen over het inlossen van de code.

11. Als een prijs bij levering defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen 7 dagen na de bezorgdatum schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en bezorgd beschouwd. Dit heeft geen invloed op je eventuele wettelijke rechten.

12. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de namen van de winnaars op de website(s) van de organisator bekendmaken. De namen van de winnaars worden op aanvraag beschikbaar gesteld aan personen die binnen 10 weken na de hierboven gespecificeerde sluitingsdatum een gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde envelop naar het volgende adres sturen: Gravity Crash Levels Competition, Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

13. Door aan deze wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers ermee akkoord dat de organisator, diens agenten en diens leveranciers de aan hun SEN-account gekoppelde persoonlijke gegevens gebruiken om de wedstrijd te beheren.

14. Op deze promotie zijn de algemene regels van toepassing.

15. De organisator is: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.