Specifieke regels voor de Hustle Kings Nine Ball Clearance-wedstrijd

Wedstrijdreglement

1. Alle inwoners van België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden van 18 jaar en ouder kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.

2. Deelnemers moeten toegang hebben tot:

  1. een PlayStation®3-systeem;
  2. de game Hustle Kings; en
  3. een Sony Entertainment Network-account (SEN-account). Om je bij PlayStation®Network te registreren, moet je met de servicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst van PSN en het privacybeleid van PSN akkoord gaan.


Breedbandinternetverbinding vereist.

3. Het aan de SEN-account van de deelnemer gekoppelde adres bepaalt het land van inwoning van de betreffende deelnemer en dus ook of de deelnemer mag meedoen. Deelnemers moeten er voordat zij aan de wedstrijd meedoen voor zorgen dat hun SEN-accountgegevens actueel zijn.

4. Om aan deze wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers:

  1. Hustle Kings laden en online naar hun SEN-account gaan;
  2. volgens de spelregels een 9-ballwedstrijd spelen, de tafel leeg spelen en de wedstrijd in één beurt na de break-off winnen;
  3. de wedstrijdherhaling opslaan;
  4. de wedstrijdherhaling vanuit de game naar YouTube uploaden;
  5. de YouTube-koppeling en de contactgegevens verzenden via een privébericht op het PlayStation-forum van de Europese community op community.eu.playstation.com; en
  6. de correcte criteria voor de namen van inzendingen hanteren, want anders is de inzending ongeldig. De naam van de inzending moet er als volgt uitzien: "HK9 001234". Het zescijferige nummer na "HK9" moet worden vervangen door de zescijferige score van de deelnemer.

5. Je kunt je inzending vanaf 01:00 uur Nederlandse tijd op 29 april 2010 t/m 00:59 uur Nederlandse tijd op 14 mei 2010 insturen (de wedstrijdperiode).

6. Deelnemers mogen meerdere keren meedoen. Geen enkele deelnemer kan meer dan één prijs winnen.

7. De winnaar is de deelnemer die volgens de regels alle ballen in één beurt vanaf de break-off weg speelt en het hoogste aantal bonuscredits tijdens de game heeft verzameld. De prijzen voor de tweedeprijswinnaars worden aan de deelnemers uitgereikt die op de 2e, 3e, 4e en 5e plaats in het klassement staan met het hoogste aantal tijdens de game verzamelde bonuscredits. In geval van gelijkspel kiest de organisator naar eigen goeddunken de winnende inzending naar aanleiding van de meest entertainende game. De beslissing van de organisator is definitief.

8. De eerste prijs is een Sony Bravia 46 inch HD ready-tv ter waarde van ongeveer €1400. De prijs voor tweedeprijswinnaars is een portemonnee-tegoed ter waarde van ongeveer €50.

9. De prijswinnaars worden de dag na de sluitingsdatum van de wedstrijdperiode per e-mail op de hoogte gebracht. Winnaars moeten hun prijs binnen 28 dagen na kennisgeving opeisen.

10. De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de eerste prijs binnen 56 dagen na kennisgeving per koeriersdienst te verzenden en de prijzen voor de tweedeprijswinnaars worden binnen 14 dagen na kennisgeving op de desbetreffende SEN-accounts bijgeschreven. De organisator wijst elke aansprakelijkheid voor prijzen die na deze periode worden verzonden van de hand.

11. Als de prijs bij levering defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen 7 dagen na de bezorgdatum schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en bezorgd beschouwd. Dit heeft geen invloed op je eventuele wettelijke rechten.

12. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam en het land van inwoning van de winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De gegevens (naam en land) van de winnaar worden op verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen tien (10) weken na de hierboven gespecificeerde sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop "Hustle Kings Nine Ball Clearance Competition (Riccardo)" opsturen naar Community Team, 2nd Floor, Sony Computer Entertainment Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

13. Door aan deze wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers ermee akkoord dat de organisator, diens agenten en diens leveranciers de aan hun SEN-account gekoppelde persoonlijke gegevens gebruiken om de wedstrijd te beheren.

14. Op deze wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

15. De organisator is: Sony Computer Entertainment Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.