Specifieke regels voor de THE EYE OF JUDGMENT™ LEGENDS op PSP™-wedstrijd

Wedstrijdreglement

1. Alle inwoners van België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, van 18 jaar en ouder kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.

2. Om aan deze wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers:

a. het PDF- of PSD-kaartsjabloon van het forum downloaden;
b. hun eigen originele kaartontwerp met daarop de naam van het personage, een beeltenis van het personage en een korte omschrijving van het personage in niet meer dan 200 woorden met behulp van het kaartsjabloon maken en
c. het originele ontwerp inscannen en verzenden (als je het PDF-sjabloon hebt gebruikt) of elektronisch verzenden (als je het PSD-bestand hebt gebruikt) via een e-mailbericht met THE EYE OF JUDGMENT LEGENDS Card Competition in de onderwerpregel naar de organisator sturen op community@eu.playstation.com. Het e-mailbericht moet de volledige naam, de leeftijd en het telefoonnummer van de deelnemer bevatten.

3. Je kunt je vanaf 01.00 uur Nederlandse tijd op 20-5-2010 t/m 00.59 uur Nederlandse tijd op 11-6-2010 inschrijven.

4. Elke persoon kan zich slechts één keer voor deze promotie inschrijven. Geen enkele deelnemer kan meer dan één prijs winnen.

5. De inzendingen die als origineelst door leden van het SCEE-ontwerpteam worden beoordeeld, worden naar de Japan Studio van Sony Computer Entertainment International gestuurd.

6. Eén winnaar, één tweedeprijswinnaar en acht derdeprijswinnaars worden op basis van het ontwerp dat als origineelst wordt beschouwd door een medewerker van de Japan Studio van Sony Computer Entertainment International gekozen. Het besluit van de jury is definitief.

7. De winnaar, de tweedeprijswinnaar en de acht derdeprijswinnaars worden binnen 21 dagen na de hierboven gespecificeerde sluitingsdatum geselecteerd.

8. De winnaar ontvangt de volgende prijzen ter waarde van ongeveer €120:

a. een exemplaar van zijn/haar winnende kaartontwerp in kleur op A4-formaat, gesigneerd door game-ontwikkelaar Watanabe-san en
b. een 3D-figuurtje van een gamepersonage, gekozen door game-ontwikkelaar Watanabe-san.

9. De tweede prijs, ter waarde van ongeveer €180, is een PSPTM-3000-systeem en een exemplaar van het kaartontwerp in kleur op A4-formaat, gesigneerd door game-ontwikkelaar Watanabe-san.

10. De acht derde prijzen, elk ter waarde van ongeveer €20, bestaan uit een voucher waarmee elke derdeprijswinnaar kaartpakketten 1, 2 en 3 voor THE EYE OF JUDGMENTTM kan downloaden en een exemplaar van het kaartontwerp in kleur op A4-formaat, gesigneerd door game-ontwikkelaar Watanabe-san.

11. De winnaar, de tweedeprijswinnaar en de derdeprijswinnaars worden gevraagd een bewijs van leeftijd te tonen voordat zij hun prijzen in ontvangst kunnen nemen.

12. Als een prijs bij aflevering gebreken vertoont of is beschadigd, moet de promotor daarvan binnen 7 dagen na de leverdatum schriftelijk op de hoogte worden gesteld, anders zal de prijs worden beschouwd als geaccepteerd zoals deze is afgeleverd. Dit zal geen invloed op uw (eventuele) wettelijke rechten hebben.

13. De winnaar, de tweedeprijswinnaar en de derdeprijswinnaars worden binnen 28 dagen na de sluitingsdatum per e-mail van de uitslag op de hoogte gebracht en moeten hun prijs binnen 28 dagen na kennisgeving opeisen. De prijzen worden per koerier naar het door de deelnemer in het antwoord op de kennisgevingse-mail verstrekte adres gestuurd. De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen 21 dagen na kennisgeving te verzenden, maar wijst elke aansprakelijkheid voor prijzen die na deze datum worden verzonden van de hand.

14. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam, de online-id en het land van inwoning van de winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De gegevens (naam en land) van de winnaar worden op verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen 10 weken na de hierboven gespecificeerde sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop opsturen naar: Sony Computer Entertainment Europe Ltd., Community Team - TEOJ competition, 10 Great Marlborough Street, W1F 7LP, London, UK.

15. Op deze wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

16. De organisator is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.