Specifieke regels: blur-demo-wedstrijd

1. Alle inwoners van Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland van 18 jaar en ouder kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.

2. Je kunt je inzending vanaf 18:00 uur Nederlandse tijd op 04-08-2010 t/m 18:00 uur Nederlandse tijd op 25-08-2010 insturen (de wedstrijdperiode).

3. Om mee te doen aan deze wedstrijd, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

  • a. een Sony Entertainment Network-account (SEN-account) aanmaken of zich bij hun SEN-account aanmelden;
  • b. via hun PlayStation®3-systeem (PS3™) naar de PlayStation®Store gaan en
  • c. de gratis blur-demo uit de PlayStation®Store downloaden en het vijfde level van de blur-demo bereiken, waarna de deelnemer, indien deze aan de criteria bij punt 1 van deze specifieke regels voldoet, automatisch aan de prijstrekking meedoet.

4. Om je bij PSN te registreren, moet je met de servicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst van PSN en het privacybeleid van PSN akkoord gaan.

5. Elke persoon kan slechts één keer aan deze wedstrijd deelnemen. Geen enkele deelnemer kan meer dan één prijs winnen.

6. Alle in aanmerking komende inzendingen die tijdens de wedstrijdperiode zijn ontvangen, doen mee aan een prijstrekking. De trekking vindt op 15 september 2010 plaats. Er worden willekeurig één winnaar en drie tweedeprijswinnaars geselecteerd. De winnaar en de tweedeprijswinnaars worden binnen veertien (14) dagen na de prijstrekking per e-mail of telefonisch van de uitslag op de hoogte gebracht en moeten hun prijs binnen veertien (14) dagen opeisen.

7. De prijs voor de winnaar is een aangepaste BMW 1-serie Coupé. De totale waarde van de prijs bedraagt ongeveer € 53.700.

8. De BMW 1-serie Coupé kan door de winnaar worden afgehaald bij een lokale BMW-dealer in de buurt van de woonplaats van de winnaar. Wegenbelasting, benzine, verzekering, onderhoud en alle andere bijkomende kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. De winnaar draagt de verantwoordelijkheid voor deze kosten.

9. Onderhevig aan het opeisen van de prijs voor de gespecificeerde deadline door de winnaar, onderneemt de organisator binnen het redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de auto in oktober 2010 voor de winnaar beschikbaar is. Desalniettemin wijst de organisator alle aansprakelijkheid van de hand als de prijs pas na deze periode beschikbaar wordt gesteld.

10. De winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn/haar rechtsgebied mogelijk belasting op de prijs betalen.

11. De organisator wil de winnaar en zijn/haar gasten filmen als de prijs in ontvangst wordt genomen. Tevens zal er worden gefilmd tijdens een interview dat door de organisator wordt afgenomen. Door de prijs te accepteren, geven de winnaar en zijn/haar gasten de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden toestemming om:

  • a. hen tijdens hun aanwezigheid en tijdens het interview te fotograferen, te filmen en op te nemen;
  • b. enige van deze foto's, opnames en films en enig ander materiaal wat hieruit op ongeacht welk medium voortkomt (het 'materiaal') te bewerken, te veranderen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren en
  • c. het materiaal geheel of gedeeltelijk voor promotionele doeleinden eindeloos in alle media te gebruiken.

12. De winnaar en zijn/haar gasten stemmen er ook mee in om afstand te doen van enige morele rechten die zij hebben op het materiaal en om de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden te vrijwaren van enige eisen voor financiële compensatie met betrekking tot gebruik van het materiaal.

13. Elke tweedeprijswinnaar ontvangt een exemplaar van de game blur voor PS3™. De adviesprijs voor deze prijs bedraagt ongeveer €69,99.

14. Er is geen alternatief in de vorm van contanten beschikbaar en de prijzen kunnen niet worden overgedragen.

15. De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen veertien (14) dagen nadat de winnaar de prijs heeft opgeëist te versturen, maar de organisator wijst elke aansprakelijkheid voor prijzen die na deze periode worden verzonden van de hand.

16. De prijs wordt per post of koerier naar het aan de SEN-account van elk van de tweedeprijswinnaars gekoppelde adres verstuurd.

17. Als één van de prijzen bij levering defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na de bezorgdatum schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en bezorgd beschouwd. Dit heeft geen invloed op je eventuele wettelijke rechten.

18. De organisator behoudt zich het recht voor de PSN online-id en het land van inwoning van de winnaar op de website(s) van de organisator bekend te maken.

19. Op deze wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

20. De prijzen worden beschikbaar gesteld door Activision Blizzard UK Ltd.

21. De namen van de winnaars worden op aanvraag beschikbaar gesteld aan personen die binnen 2 weken na de hierboven gespecificeerde sluitingsdatum een gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde envelop naar het volgende adres sturen: blur Demo Promotion, Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

22. De organisator is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.