Specifieke regels: "Wil jij naar Room299?"- competitie

1. Alle inwoners van Nederland van 16 jaar en ouder die tevens lid zijn van onze Twitter OF Facebook fan page kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.

2. Je kunt je inzending vanaf 15:00 uur Nederlandse tijd op 27-09-2010 t/m 09:00 uur Nederlandse tijd op 29-09-2010 insturen (de wedstrijdperiode).

3. Om mee te doen aan deze wedstrijd, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

  1. naar eu.playstation.com/psn/competitions ('de website') gaan;
  2. op de link naar de "Wil jij naar Room299?"-wedstrijd klikken;
  3. een Sony Entertainment Network-account (SEN-account) aanmaken of zich bij hun SEN-account aanmelden;
  4. de multiple choice prijsvraag beantwoorden
  5. de argumentatie (in max. 25 woorden) beantwoorden waarom we jou zouden moeten uitnodigen.

4. Om je bij PSN te registreren, moet je met de servicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst van PSN en het privacybeleid van PSN akkoord gaan.

5. Elke persoon kan slechts één keer aan deze wedstrijd deelnemen. Geen enkele deelnemer kan meer dan één prijs winnen.

6. Alle door de deelnemers opgegeven antwoorden zullen door de jury worden beoordeeld. De winnaars met beste argumenten  -op basis van het oordeel van de jury- worden uiterlijk 29 september 2010 bekend gemaakt. Deze winnaars worden uiterlijk 29 september 2010 per e-mail of telefonisch van de uitslag op de hoogte gebracht.


7. De prijs voor de winnaars is een exclusieve uitnodiging voor een bezoek aan Room299 in Badhoevedorp. Dit zal plaatsvinden op 30-9-2010 van 16.00 tot 19.00. De exactie locatie zal met de winnaars gedeeld worden. De waarde van deze prijs is niet direct in waarde uit te drukken.

8. Winnaars dienen op eigen vervoer naar de locatie te komen. Vervoerskosten en alle andere bijkomende kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. De winnaars dragen zelf de verantwoordelijkheid voor deze kosten.

9. De organisator zal binnen het redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de winnaars genotificeerd worden van hun winst in de competitie. Desalniettemin wijst de organisator alle aansprakelijkheid van de hand als zij de winnaars op uiterlijk 29 september 2010 niet heeft kunnen notificeren van hun winst en daardoor hun uitnodiging voor de speelsessie vervalt.

10. De organisator wil de winnaars filmen en fotograferen tijdens de speelsessie in ROOM299. Door de prijs te accepteren, geven de winnaar en zijn/haar gasten de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden toestemming om:

  1. hen tijdens hun aanwezigheid te fotograferen en te filmen;
  2. enige van deze foto's, opnames en films en enig ander materiaal wat hieruit op ongeacht welk medium voortkomt (het 'materiaal') te bewerken, te veranderen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren en
  3. het materiaal geheel of gedeeltelijk voor promotionele doeleinden eindeloos in alle media te gebruiken.

11. De winnaars stemmen er ook mee in om afstand te doen van enige morele rechten die zij hebben op het materiaal en om de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden te vrijwaren van enige eisen voor financiële compensatie met betrekking tot gebruik van het materiaal.

12. Er is geen alternatief in de vorm van contanten beschikbaar en de prijzen kunnen niet worden overgedragen.

13. De winnaars worden per post of e-mail genotificeerd van hun winst op basis van het aan de SEN-account van elk van de winnaars gekoppelde adres verstuurd.

14. De organisator behoudt zich het recht voor de PSN online-ID en het land van inwoning van de winnaar op de website(s) van de organisator bekend te maken.

15. Op deze wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

16. Het bezoek aan Room299 wordt beschikbaar gesteld door Sony Computer Entertainment Benelux B.V.

17. Over de uitslag van de competitie kan niet worden gecorrespondeerd.

18. De organisator is: Sony Computer Entertainment Benelux B.V., Marathon 2, 1213 PH, Hilversum, Nederland.