Algemene voorwaarden "Een jaar lang gratis games!" op Hyves

ACTIEVOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie 'Een jaar lang gratis games!' op Hyves, hierna te noemen: actie, die wordt georganiseerd door Sony Computer Entertainment Benelux (hierna te noemen: Organisator).

Algemeen
1. De deelname aan de actie is gratis en vrijblijvend.
2. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
3. Deze actie loopt vanaf 19-10-2010 en eindigt op 31-12-2010.
4. Elke deelnemer maakt evenveel kans. Ook Hyvers die voor 19-10-2010 lid zijn geworden van Official PlayStation Hyve maken kans op de prijs.
5. Deelname is enkel mogelijk door lid te zijn van de Official PlayStation Hyve en lid te blijven. Op de dag van de trekking zal je nog lid moeten zijn.

Deelname
1. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
2. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen, wanneer deze van mening is dat de deelnemer één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de wetgeving heeft overtreden.
3. De winnaar wordt bekend gemaakt in de eerste week van januari 2011. (Aangenomen dat de winnaar binnen 1 week heeft gereageerd op het persoonlijke Hyve bericht dat wij hem/haar zullen versturen te bevestiging van de winst)
4. Medewerkers van Sony Computer Entertainment Benelux zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
5. De winnaar zal vermeld worden in een blog-post op Official PlayStation Hyve en zal een persoonlijk Hyves bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen
1. Aan het eind van de actie wordt een willekeurig lid van de Official PlayStation Hyve als winnaar verkozen met behulp van een loting. De prijs is 1 PlayStation Portable game (op UMD) OF 1 PlayStation 3 (op Blu-ray Disc) per maand voor een duur van 12 maanden (van januari 2011 t/m december 2011). De totale waarde van de prijs varieert tussen de €360.- (obv 12 x PSP games) en €840,- (obv 12 x PS3 games).
2. De games die de winnaar kan verwachten betreft enkel door Sony Computer Entertainment Benelux gedistribueerde games.
3. Over de games die maandelijks worden verzonden kan niet worden gecorrespondeerd, de titels worden geselecteerd door de organisator.
4. Naast volwaardige winkelproducten, kan het ook zo zijn dat de winnaar een promo-disc ontvangt. Dit betreft de volwaardige game, maar is verpakt in een versimpelde verpakking en bevat geen handleiding.
5. Bij weigering of andere reden, indien de uitreiking van de prijs niet plaatsvindt, vervalt deze aan Sony Computer Entertainment Benelux.
6. Het pakket zal verzonden worden naar de winnaar na het verkrijgen van zijn/haar gegevens.
7. Nadat de loting heeft plaatsgevonden en contact is opgenomen met de winnaar (via een persoonlijk Hyves bericht), heeft hij of zij 2 weken de tijd hierop te reagreren. Indien we 2 weken na het versturen van het persoonlijke bericht aan de initiële winnaar geen reactie van hem of haar hebben gekregen, vervalt zijn of haar winst en zullen we genoodzaakt zijn een nieuwe winnaar te loten.

Diversen
1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de Organisator aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Op deze actie zijn ook onze algemene voorwaarden en privacyverklaring genoemd op nl.playstation.com van toepassing.