Specifieke regels voor de PlayStation®Home SingStar®-wedstrijd

1. Alle inwoners van Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland van 16 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers van de organisator, hun gezinnen, agenten of iedereen die professioneel met deze wedstrijd te maken heeft, kunnen aan de PlayStation®Home SingStar®-wedstrijd (de wedstrijd) deelnemen.

2. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers op elk gewenst moment te vragen om bewijs te overleggen dat zij aan bovenstaande voorwaarden voldoen (door bijvoorbeeld om een kopie van hun paspoort te vragen). Als deelnemers op verzoek geen bewijs overleggen, kunnen zij door de organisator voor deelname aan de wedstrijd worden gediskwalificeerd en kunnen hun prijzen worden afgenomen.

3. Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Elke persoon kan slechts één keer aan deze wedstrijd deelnemen.

4. Je kunt je inzending vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd op 18-11-2010 t/m 16.00 uur Nederlandse tijd op 27-11-2010 insturen (de wedstrijdperiode).

5. Om aan de wedstrijd deel te nemen, moeten deelnemers een Sony Entertainment Network-account aanmaken (als ze dat nog niet hebben gedaan). Om je voor een Sony Entertainment Network-account te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst van PSN en het privacybeleid van PSN, die je beide via de volgende koppeling kunt vinden: http://eu.playstation.com/legal. Deelnemers moeten vervolgens tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

(i) naar de wedstrijdthread op http://eu.playstation.com/psn/competitions gaan;

(ii) zich bij hun Sony Entertainment Network-account aanmelden en

(iii) waar aangegeven hun e-mailadres invoeren.

6. Alle in aanmerking komende deelnemers die tijdens de wedstrijdperiode een geldig e-mailadres insturen, doen mee aan de prijstrekking.

7. De trekking vindt binnen 7 dagen na de sluitingsdatum plaats. Er worden willekeurig 5 winnaars geselecteerd.

8. Elke winnaar ontvangt:

(i) een PlayStation®Move Starter Pack, bestaande uit een PlayStation®Move-bewegingscontroller, een PlayStation®Eye-camera en een Introductie-cd;

(ii) één exemplaar van SingStar®Dance voor het PlayStation®3-systeem en

(iii) een voucher met code waarmee de winnaar een paar SingStar® Multi-Colour Move-It Shoes voor gebruik in PlayStation®Home kan downloaden.

De prijs heeft een totale waarde van ongeveer €90. PSN-vouchers met code zijn onderhevig aan de voorwaarden. Klik hier voor meer informatie.

9. De winnaars worden binnen 2 weken na de sluitingsdatum per e-mail van de uitslag op de hoogte gebracht. Elke winnaar moet zijn/haar prijs opeisen door binnen 4 weken na kennisgeving op deze kennisgevingse-mail te antwoorden en zijn/haar postadres te bevestigen. Indien de prijs na deze periode niet is opgeëist, vervalt deze en behoudt de organisator zich het recht voor om de niet-opgeëiste prijs aan een vervangende winnaar aan te bieden die in overeenstemming met deze specifieke regels is aangewezen.

10. De prijzen worden per post naar de door de winnaars verstrekte adressen op gestuurd (met uitzondering van de vouchers met codes, die naar de door de winnaars verstrekte e-mailadressen worden verzonden). De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijzen binnen 2 weken nadat elke winnaar de prijs heeft opgeëist te versturen, maar de organisator wijst elke aansprakelijkheid voor prijzen die na deze periode worden verzonden van de hand.

11. Als een prijs of enig onderdeel hiervan bij levering defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen 7 dagen na de bezorgdatum schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en bezorgd beschouwd. Dit heeft geen invloed op je eventuele wettelijke rechten.

12. De winnaars moeten in overeenstemming met de belastingwetgeving in hun rechtsgebied mogelijk belasting op hun prijs betalen.

13. De door de deelnemers opgegeven gegevens worden uitsluitend voor beheerdoeleinden van deze wedstrijd gebruikt.

14. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam en het land van inwoning van de winnaars in de SingStar® Rooms in PlayStation®Home bekendmaken. De details van de winnaars worden op verzoek doorgegeven aan personen die binnen 8 weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde envelop naar het volgende adres sturen:

PlayStation®Home SingStar® Competition

Sony Computer Entertainment Europe Ltd

10 Great Marlborough Street

London

W1F 7LP

United Kingdom

15. Op deze wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

16. Op deze voorwaarden is de Engelse wetgeving van toepassing en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Engeland en Wales.

17. De organisator is Sony Computer Entertainment Europe Limited, te 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.