Specifieke regels "Jouw naam in een nationale TV spot?"-casting

 

1. Alle inwoners van Nederland en België (Vlaanderen) van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers van de organisator, hun gezinnen, agenten en personen die professioneel met deze casting te maken hebben, kunnen aan de ""Jouw naam in een nationale TV spot?"-casting (de casting) deelnemen.

2. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers op elk gewenst moment te vragen om bewijs te overleggen dat zij aan bovenstaande voorwaarden voldoen (door bijvoorbeeld om een kopie van hun paspoort te vragen). Als deelnemers op verzoek geen bewijs overleggen, kunnen zij door de organisator voor deelname aan de casting worden gediskwalificeerd en kunnen hun prijzen worden afgenomen.

3. Castingdeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Elke persoon kan slechts één keer aan deze casting deelnemen.

4. Je kunt je inzending vanaf 12.00 uur Nederlandse tijd op 3 maart 2011 t/m 01.00 uur Nederlandse tijd op 7 maart 2011 insturen (de castingperiode).

5. Om aan de casting deel te nemen, moeten deelnemers een Sony Entertainment Network-account (SEN-account) aanmaken (als ze dat nog niet hebben gedaan). Om je voor een SEN-account te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst van PSN en het privacybeleid van PSN, die je beide via de volgende koppeling kunt vinden: http://eu.playstation.com/legal. Deelnemers moeten vervolgens tijdens de castingperiode de volgende stappen uitvoeren:

(i)  naar de castingthread op http://eu.playstation.com/psn/competitions gaan, op de koppeling Jouw naam in een nationale TV spot? klikken;

(ii)  zich bij hun SEN-account aanmelden en

(iii) de 2 vragen beantwoorden

(iv) de antwoorden insturen.

6. Alle in aanmerking komende deelnemers die tijdens de castingperiode bovenstaande stappen voltooien, doen mee aan de casting.

7. Een jury zal binnen 1 dag na het einde van de castingperiode uit alle deelnemers 2 winnaars kiezen. Per land zal de jury 1 winnaar kiezen, 1 Nederlander & 1 Belg.

8.1 De voor- en achternaam van de winnaar zal vervolgens gebruikt worden in de laatste zin ('Mijn naam is ..... ......., en ik overleefde MotorStorm Apocalypse') van de Nationale TV reclame ter promotie van MotorStorm Apocalypse. Tevens zullen de namen van de winnaars gecommuniceerd worden op de volgende communicatiekanalen:

 

  1. nl.playstation.com & be.playstation.com
  2. Via de Social Media kanalen van de organisator in de Benelux
  3. In een YouTube versie van TV spot (een Nederlandse & Belgische versie).

8.2 Door deel te nemen aan deze casting stemt de deelnemer ermee in dat wanneer zijn/haar naam door de jury als winnaar wordt verkozen, zijn/haar naam gebruikt zal worden in de bij 8.1 beschreven communicatiekanalen.

 

9. De winnaars worden binnen 2 dagen na de sluitingsdatum per e-mail van de uitslag op de hoogte gebracht. 

10.1 De winnaars hoeven zelf hun naam niet in te spreken, dit wordt gedaan door professionele voice-actors.
10.2 De naam van de Belgische winnaar wordt enkel gemeld in de Belgische versie van de TV spot en in de YouTube versie van de TV spot. De naam van de Nederlandse winnaar wordt enkel gemeld in de Nederlandse versie van de TV spot en in de YouTube versie van de TV spot. 
10.3 Naast de vermelding van de naam van de winnaars in de TV spot, zullen zij geen overige vergoeding krijgen voor hun bijdrage aan de TV spot.

11. De door de deelnemers opgegeven gegevens worden uitsluitend voor beheerdoeleinden van deze casting gebruikt.

12. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de PSN naam en het land van inwoning van de winnaars op de website(s) van de organisator bekendmaken. De details van de winnaars worden op verzoek doorgegeven aan personen die binnen 8 weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde envelop naar het volgende adres sturen:

Sony Computer Entertainment Benelux
"Jouw naam in een nationale TV spot?"-casting
Postbus 415
1200 AK Hilversum
Nederland

13. Op deze casting zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

14. Op deze voorwaarden is de Nederlandse & Belgische wetgeving van toepassing en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Nederland en België.

15. De organisator is Sony Computer Entertainment Benelux te Hilversum, Nederland.