Specifieke regels voor GT Academy 2011

De onderstaande termen hebben in dit document een speciale betekenis:

Wedstrijd:

de GT Academy-wedstrijd 2011 bestaat uit een online tijdrit en een regionale finale die in dit document zijn beschreven;

Prijs:

deelname aan en een verblijf in het GT Academy-racekamp (wat in totaal 8 dagen in beslag kan nemen) op het circuit van Silverstone (en mogelijke andere Europese locaties waartoe de organisator kan beslissen), de kans een intensieve 7 maanden durende autoracetraining te winnen en kans op een plaats als coureur bij een ervaren autoraceteam tijdens de 24 uur van Dubai (indien een internationale racelicentie wordt verkregen);

Organisator:

Sony Computer Entertainment Europe Ltd statutair gevestigd te 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom;

Voorwaarden:

deze specifieke regels en de algemene regels.

Er zijn nog meer termen die in dit document een speciale betekenis hebben. Deze worden hieronder tussen haakjes beschreven.

DEEL A: VEREISTEN EN VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

1.Vereisten

1.1.Alle inwoners van Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland die voldoen aan alle criteria die hieronder worden beschreven, mogen aan deze wedstrijd meedoen, behalve werknemers van de organisator of Nissan International SA en het Nissan-concern ('Nissan'), hun gezinnen, agenten of iedereen die professioneel met deze wedstrijd te maken heeft.

1.2. De wedstrijd kent de volgende regio-indeling:

(a)het Verenigd Koninkrijk en Ierland;

(b)Frankrijk en Zwitserland;

(c)Oostenrijk en Duitsland;

(d)Spanje en Portugal;

(e)Nederland,

(elk één "regio").

Deelname is exclusief voor de inwoners van deze regio's.

1.3.Om aan deze Wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers:

(a)18 jaar of ouder zijn;

(b)over een geldig paspoort beschikken en een visum kunnen bemachtigen voor het land waarin de regionale finale plaatsvindt (zoals van toepassing op de deelnemer), voor het Verenigd Koninkrijk en de Schengen-landen voor de duur van het racekamp, voor het Verenigd Koninkrijk voor de duur van het trainingsprogramma en voor Dubai en voor de 24 uur van Dubai;

(c)over een Sony Entertainment Network-account (een "SEN-account") beschikken die is geregistreerd in hetzelfde land als het permanente land van inwoning van de deelnemer. Dat land moet bovendien ook in bepaling 1.1. hierboven zijn vermeld;

(d)over een (niet-provisioneel) geldig rijbewijs zonder beperkingen beschikken dat is verstrekt door de landelijke instantie die verantwoordelijk is voor de verstrekking van rijbewijzen (dit is het CBR in Nederland) en waarop de juiste voertuigcategorie (auto) duidelijk is aangegeven;

(e)niet veroordeeld zijn voor een misdrijf;

(f)in goede algemene gezondheid zijn in overeenstemming met de medische vereisten van de Motor Sports Association ("MSA"). Ga voor meer informatie hierover naar http://www.msauk.org/uploadedfiles/msa_forms/Comp_Licence_Notes.pdf;

(g)geen wedstrijdcontract met een autosportteam, -instantie, -agent of -managementbureau hebben dat conflicteert met de mogelijkheid voor hem/haar om de prijs te accepteren;

(h)niet eerder een National A- of hogere MSA-licentie of het equivalent hiervan hebben gehad in een andere door de FIA erkende ASN;

(i)niet meer dan twee volledige seizoenen hebben deelgenomen aan een kartkampioenschap op landelijk niveau en

(j)niet hebben deelgenomen aan de racekampfase (of een vergelijkbaar evenement of vergelijkbare fasen) in een eerdere GT Academy-wedstrijd.

1.4.Door zich in te schrijven voor de wedstrijd, verklaart elke deelnemer dat hij/zij aan de bovenstaande deelnamevereisten voldoet. De organisator behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment tijdens de wedstrijd of de prijs te controleren of deelnemers aan de vereisten voldoen (bijvoorbeeld door een kopie van het paspoort en/of rijbewijs van een deelnemer of een bewijs van zijn/haar verblijfsadres te vragen of door deelnemers te vragen om een medisch onderzoek te ondergaan). Als een deelnemer de controleprocedures van de organisator weigert, leidt dit tot diskwalificatie voor de wedstrijd en/of intrekking van de prijs. Bij een geschil over de geschiktheid van de deelname van een deelnemer aan de wedstrijd is de beslissing van de organisator definitief. In elk geval is de juridische clausule (zie bepaling 10.17 van deel D (ALGEMEEN) hieronder) van toepassing op alle geschillen die voortvloeiend uit de desbetreffende beslissing eventueel ontstaan.

2.Inschrijvingsperiode

Je kunt je van 10.00 uur Nederlandse tijd op 4 maart 2011 t/m 00.59 uur Nederlandse tijd op 18 april 2011 inschrijven (de "inschrijvingsperiode").

3.Overige vereisten

Voor deelname aan de wedstrijd moeten deelnemers over een PlayStation®3-systeem (een "PS3TM"), de game Gran Turismo® 5 (de "game"), een SEN-account die in overeenstemming is met bepaling 1.3(c) hierboven en een breedbandinternetverbinding beschikken. Een Sony Entertainment Network-account aanmaken is gratis, maar deelnemers zijn verantwoordelijk voor de eventuele kosten die voor internettoegang in rekening worden gebracht.

DEEL B: MEEDOEN

Om mee te doen, moeten deelnemers tijdens de Inschrijvingsperiode alle stappen uitvoeren die in de paragrafen 4 en 5 hieronder worden beschreven.

4.Registreren en downloaden

4.1.Deelnemers moeten de website "http://eu.gran-turismo.com/" (de "website") bezoeken, akkoord gaan met deze voorwaarden, zich aanmelden met hun SEN-account en verschillende persoonlijke gegevens invoeren. Deelnemers moeten ervoor zorgen dat de gegevens die zij op de website invoeren, overeenkomen met de gegevens van hun SEN-account. Enige afwijkingen tussen deze gegevens kunnen ertoe leiden dat de deelnemer wordt gediskwalificeerd voor de wedstrijd. De persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden alleen gebruikt om de wedstrijd te beheren en kunnen worden gebruikt om alle deelnemers nieuws en promotiemateriaal te sturen dat te maken heeft met de wedstrijd.

4.2.Deelnemers moeten hun exemplaar van de game op hun PS3TM opstarten, zich bij hun SEN-account aanmelden en naar de GT Academy 2011 gaan via het gedeelte Seizoensevents. Deelnemers moeten ervoor zorgen dat ze alle game-updates hebben gedownload die beschikbaar zijn gekomen sinds de release.

5.De online tijdrit

5.1.Nadat de stappen hierboven succesvol zijn uitgevoerd, kunnen deelnemers aan de wedstrijd meedoen door de GT Academy-tijdrit te voltooien die beschikbaar is in de game. Bij een tijdrit moeten deelnemers met de geselecteerde auto zo snel mogelijk het circuit afleggen ("tijdrit"). De tijd die elke deelnemer nodig heeft om de tijdrit te voltooien, wordt door de organisator vastgelegd, opgeslagen en geordend. Per regio wordt in de game en/of op de website één klassement met de snelste tijden weergegeven.

5.2.Deelnemers mogen tijdens de inschrijvingsperiode zoveel tijdritten rijden als ze willen. Deelnemers moeten zich aan de regels van de game houden en zich sportief gedragen en eventuele instructies opvolgen die in de game worden gegeven. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich onsportief gedragen, te diskwalificeren. Deelnemers die op wat voor manier dan ook vals spelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het afsnijden van bochten en het uitbuiten van mogelijke glitches of een andere onbedoelde functionaliteit in de game, worden gediskwalificeerd.

5.3.De twintig deelnemers uit elke regio die op de einddatum van de wedstrijd (het einde van de inschrijvingsperiode) de snelste totaaltijden voor de tijdrit in de desbetreffende regio hebben neergezet ("gekwalificeerde deelnemers"), kwalificeren zich voor de tweede fase van de wedstrijd, namelijk de desbetreffende regionale finale.

6.De regionale finale

6.1.De organisator neemt na het einde van de inschrijvingsperiode zo snel mogelijk via e-mail contact op met alle gekwalificeerde deelnemers (het is de bedoeling dat dit binnen 5 dagen na het einde van de inschrijvingsperiode gebeurt, maar de organisator kan dit niet garanderen) om hen uit te nodigen om aan de desbetreffende regionale finale deel te nemen. Gekwalificeerde deelnemers moeten hun plek in de regionale finale binnen zeven dagen na het versturen van de uitnodiging door de organisator bevestigen. Deelnemers zijn er volledig verantwoordelijk voor dat het e-mailadres dat aan hun SEN-account is gekoppeld, juist en actief is. Wanneer een gekwalificeerde deelnemer in overeenstemming met deze voorwaarden niet meer aan de wedstrijd wil deelnemen of voor de wedstrijd wordt gediskwalificeerd, mag de organisator naar eigen inzicht een vervangende deelnemer als gekwalificeerde deelnemer aanwijzen. Deze vervangende deelnemer is de deelnemer uit dezelfde regio als de oorspronkelijke gekwalificeerde deelnemer die bij de tijdrit de op één na snelste totaaltijd heeft neergezet.

6.2.Elke regionale finale is een tweedaags evenement dat in één van de landen behorende bij de desbetreffende regio plaatsvindt en dat op een locatie, datum en tijdstip wordt gehouden zoals per e-mail door de organisator aan de gekwalificeerde deelnemers bekend wordt gemaakt. De bedoeling is dat alle regionale finales in de periode van 29 april t/m 15 mei 2011 plaatsvinden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze datums.

6.3.Alle gekwalificeerde deelnemers moeten voorafgaand aan deelname aan de desbetreffende regionale finale een medische vragenlijst invullen en een deelnameovereenkomst ondertekenen en deze documentatie naar de organisator terugsturen. De organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren die niet aan deze vereiste voldoet of van wie de organisator op basis van de inhoud van de medische vragenlijst een redelijk vermoeden heeft dat deze een lichamelijke of geestelijke aandoening heeft die de deelnemer ongeschikt maakt voor deelname aan de wedstrijd of de prijs of die ervoor zorgt dat de gekwalificeerde deelnemer geen wedstrijdlicentie voor de autosport kan verkrijgen.

6.4.In navolging van de inhoud van de deelnameovereenkomst moeten gekwalificeerde deelnemers:

(a) hun aanvaarding van deze voorwaarden bevestigen;

(b) ervoor zorgen dat ze als ze de desbetreffende regionale finale winnen het volledige racekamp ook daadwerkelijk bijwonen en eraan deelnemen;

(c) ervoor zorgen dat ze fulltime aan alle vereiste trainingen en race-evenementen voorafgaand aan en tijdens de 24 uur van Dubai deelnemen als ze het racekamp winnen en

(d) ermee instemmen dat ze worden geïnterviewd, gefotografeerd en gefilmd tijdens alle fasen van de wedstrijd en de prijs en dat de resulterende filmbeelden, foto's en audio door de organisator en het Sony-concern, inclusief Nissan, eindeloos voor hun eigen promotionele doeleinden in verband met de wedstrijd, de prijs en/of de game in alle media worden gebruikt volgens de voorwaarden in deel D (ALGEMEEN) hieronder.

6.5.Tijdens elke regionale finale moeten gekwalificeerde deelnemers aan verschillende virtuele en 'echte' uitdagingen meedoen. Daarnaast moeten zij mogelijk tests ondergaan, inclusief mentale uitdagingen en medische en fysieke beoordelingen. Gekwalificeerde deelnemers kunnen in elke fase van een regionale finale worden gediskwalificeerd op basis van hun prestaties in of de resultaten van één van deze uitdagingen of beoordelingen.

6.6.Deelnemers erkennen dat aan elke regionale finale extra deelnemers mogen meedoen die zich op een andere manier hebben gekwalificeerd, d.m.v een wildcard. Zij erkennen eveneens dat zij het mogelijk moeten opnemen tegen dergelijke deelnemers met een wildcard alsof het gekwalificeerde deelnemers zijn zoals uiteengezet in deze voorwaarden.

6.7. De organisator is verantwoordelijk voor de levering van alle vereiste apparatuur voor elke regionale finale, inclusief een PS3TM en een exemplaar van de game.

6.8.Er worden twee winnaars geselecteerd uit de gekwalificeerde deelnemers, en eventuele deelnemers met een wildcard, in elke regionale finale. De winnaars zijn degenen die de beste prestaties hebben neergezet tijdens de uitdagingen en beproevingen tijdens de regionale finale (deze winnaars zijn de "winnaars van een regionale finale").

6.9.Alle winnaars van een regionale finale gaan door naar het racekamp-evenement.

DEEL C: DE PRIJS

7.Prijsfase 1 - GT Academy-racekamp

7.1.Alle winnaars van een regionale finale krijgen zo snel mogelijk na afloop van alle regionale finales een e-mail van de organisator met een uitnodiging voor deelname aan het 'GT Academy-racekamp' (wat in totaal 8 dagen in beslag kan nemen), samen met de winnaars van de GT Academy-wedstrijd die heeft plaatsgevonden in Italië (die ook worden beschouwd als "winnaars van een regionale finale"). Dit evenement vindt plaats op het circuit van Silverstone (of op een andere Europese locatie waartoe de organisator kan besluiten) (het "racekamp").

7.2.Winnaars van een regionale finale moeten hun plek in de prijsfase binnen zeven dagen na het versturen van de uitnodiging door de organisator bevestigen.

7.3.Wanneer een winnaar van een regionale finale niet meer aan de wedstrijd wil deelnemen, diens plek in de prijsfase niet voor de deadline opeist of wordt gediskwalificeerd voor de wedstrijd omdat hij/zij niet voldoet aan deze voorwaarden, mag de organisator naar eigen inzicht een vervangende gekwalificeerde deelnemer als winnaar van een regionale finale selecteren. Deze vervangende deelnemer moet aan dezelfde regionale finale als de oorspronkelijke gekwalificeerde deelnemer hebben deelgenomen en de op één na beste prestaties hebben neergezet in de uitdagingen en beproevingen in de desbetreffende regionale finale.

7.4.Voor elke winnaar van een regionale finale wordt het volgende geregeld:

(a) vlucht Economy Class van een internationaal vliegveld in het land van de winnaar of een regionale finale of een standaard treinreis/busreis (zoals van toepassing) naar en van de start- en eindlocaties van het racekamp;

(b) vervoer naar en van de start- en eindlocaties van het racekamp en naar en van het desbetreffende vliegveld, trein- of busstation (zoals van toepassing);

(c) verblijf in het racekamp;

(d) reisverzekering en

(e) maaltijden en versnaperingen tijdens het racekamp.

De winnaars van een regionale finale zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar hun huisadres en het dichtstbijzijnde internationale vliegveld of treinstation.

7.5.Tijdens het racekamp geldt voor de winnaars van een regionale finale het volgende:

(a) ze krijgen training van Silverstone Circuits Ltd (of een andere, vergelijkbare leverancier van trainingen op het gebied van autoracen) en hun agenten;

(b) ze racen tijdens een reeks echte race-evenementen tegen andere winnaars van een regionale finale en

(c) ze nemen deel aan een aantal zware proeven waarbij hun lichamelijke en geestelijke capaciteiten worden getest (inclusief hun fysieke gesteldheid).

7.6.Tijdens het racekamp is een onafhankelijke jury van experts aanwezig die de prestaties van elke winnaar van een regionale finale bij elk race-evenement en tijdens elke proef beoordeelt. De objectieve criteria die bij dit onderdeel van de prijsfase worden gehanteerd, worden tijdens het racekamp uitgebreid met de winnaars van de regionale finales besproken. De namen van de juryleden worden op aanvraag door de organisator verstrekt.

7.7. De jury kan tijdens alle fasen van het racekamp een winnaar van een regionale finale uitsluiten op basis van de prestaties van die winnaar van een regionale finale tijdens de uitdagingen en beproevingen tijdens het racekamp. Aan het einde van het racekamp selecteert de jury één winnaar van een regionale finale die het best heeft gepresteerd en de meeste potentie heeft om een professionele autocoureur te worden (de "winnaar van het racekamp").

7.8.De winnaar van het racekamp mag deelnemen aan een 7 maanden durende autoracetraining en maakt kans op een plaats als coureur bij een ervaren autoraceteam tijdens de 24 uur van Dubai (indien een internationale racelicentie wordt verkregen).

7.9.Wanneer de winnaar van het racekamp niet meer kan of wil doorgaan met zijn/haar deelname aan de prijsfase of wordt gediskwalificeerd wegens schending van deze voorwaarden, mag de organisator naar eigen inzicht een vervangende winnaar van het racekamp aanwijzen. Deze vervangende winnaar van het racekamp is de winnaar van een regionale finale (van de laatste 6 in het racekamp) die de op één na beste prestaties heeft neergezet tijdens de beproevingen en uitdagingen van het racekamp en die de potentie heeft om autocoureur te worden.

7.10.De naam van de winnaar van het racekamp wordt op de laatste dag van het racekamp bekendgemaakt.

8.Prijsfase 2 - Autoracetraining en internationale racelicentie

8.1.De winnaar van het racekamp wordt uitgenodigd om van juni tot december 2011 gedurende een periode van zeven maanden met een autoraceteam te trainen op het circuit van Silverstone in het Verenigd Koninkrijk (het "trainingsprogramma"). Het trainingsprogramma bestaat uit:

(a) test- of oefensessies, inclusief karten;

(b) deelname aan tussen de 10 en 16 door de MSA goedgekeurde club- of landelijke autosportevenementen op locaties in het Verenigd Koninkrijk. De winnaar van het racekamp moet elk evenement volledig voltooien en vervolgens moet zijn/haar daadwerkelijke aanwezigheid door een MSA-steward worden erkend en bevestigd voordat hij/zij door mag naar het volgende evenement en

(c) een vooraf samengesteld fitnessplan op maat.

8.2.De winnaar van het racekamp moet bereid zijn om voor de duur van het trainingsprogramma naar het Verenigd Koninkrijk te reizen en daar te verblijven. Voor de winnaar van het racekamp wordt het volgende geregeld:

(a) de reis naar het Verenigd Koninkrijk;

(b) accommodatie;

(c) basiskosten van levensonderhoud en

(d) reis van het Verenigd Koninkrijk naar de internationale luchthaven van het land van inwoning van de winnaar van het racekamp of het desbetreffende bus- of treinstation (zoals van toepassing) na afloop van het trainingsprogramma.

8.3.De winnaar van het racekamp is verantwoordelijk voor zijn/haar vervoer van zijn/haar huis naar de internationale luchthaven van vertrek (en, bij de terugreis, van het aankomstpunt op de internationale luchthaven terug naar zijn/haar huis) en voor het regelen van eventueel vereiste visa/vergunningen om in het Verenigd Koninkrijk te mogen verblijven voor het trainingsprogramma.

8.4.De winnaar van het racekamp moet een autosportmanagementcontract met het desbetreffende raceteam of de agenten hiervan ondertekenen voordat met de training kan worden begonnen. Een dergelijk contract bevat een verbod voor de winnaar van het racekamp om tijdens het trainingsprogramma en de rest van de prijsfase voor een ander professioneel team te rijden. De winnaar van het racekamp moet mogelijk een schriftelijke bevestiging van zijn/haar werkgever overleggen (indien van toepassing) waarin de werkgever aangeeft dat hij/zij volledig in de gelegenheid is om deel te nemen aan het trainingsprogramma en alle prijsfasen.

8.5.De winnaar van het racekamp moet aan alle trainingsvereisten voldoen die door de organisator en/of het raceteam zijn bepaald. Het ontvangen van trainingen is geen garantie dat de winnaar van het racekamp een internationale wedstrijdlicentie krijgt van de MSA en de organisator of Nissan kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer er om welke reden dan ook geen licentie wordt verstrekt. Wanneer de winnaar van het racekamp geen internationale wedstrijdlicentie krijgt, wordt de kans om te racen tijdens de 24 uur van Dubai ingetrokken en wordt er geen alternatieve prijs of kans aangeboden.

8.6.De aanvraagkosten voor de internationale wedstrijdlicentie van de winnaar van het racekamp, de Europese verzendkosten die door de MSA worden berekend en eventuele deelnamekosten voor de trainingsevenementen en races zijn voor rekening van de organisator of de agenten hiervan en alle benodigde uitrusting, apparatuur en voertuigen voor de verschillende race-evenementen worden aan de winnaar van het racekamp verstrekt.

9.Prijsfase 3 - De 24 uur van Dubai

9.1.Mits de winnaar van het racekamp:

(a) volledig heeft meegedaan aan alle onderdelen van het trainingsprogramma en dat naar tevredenheid heeft voltooid (ter beoordeling van de organisator en het autoraceteam) en

(b) een internationale competitielicentie van de MSA heeft ontvangen,

wordt de winnaar van het racekamp (die voldoet aan deze voorwaarden, nu de "geselecteerde licentiehouder") uitgenodigd om voor bepaalde races lid te worden van een autoraceteam tijdens de 24 uur van Dubai, die in januari 2012 in Dubai plaatsvindt.

9.2.Het volgende wordt voor de geselecteerde licentiehouder geregeld:

(a) retourvlucht Economy Class;

(b) vervoer van en naar het vliegveld, het hotel en het circuit (indien vereist);

(c) overnachting in een hotel;

(d) reisverzekering en

(e) maaltijden en versnaperingen.

De geselecteerde licentiehouder is zelf verantwoordelijk voor het vervoer tussen het huisadres en het desbetreffende internationale vertrek- of aankomstpunt (zoals van toepassing).

9.3.Het autoraceteam en/of de agenten hiervan bepalen het rooster en het rijschema voor de geselecteerde licentiehouder.

9.4.Er is geen garantie dat de geselecteerde licentiehouder tijdens de 24 uur van Dubai daadwerkelijk zal racen. Dit wordt uiteindelijk beslist door het autoraceteam en deze beslissing kan door niemand worden aangevochten.

DEEL D: ALGEMEEN

10.1.Alle deelnemers moeten zich aan de servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst van PlayStation®Network houden. Deze vind je op http://nl.playstation.com/legal/ ("SVWGO").

10.2.Er worden geen inzendingen van agenten, derden of organisaties geaccepteerd. Ook inzendingen die automatisch door een computer zijn gegenereerd, worden niet geaccepteerd. Onvolledige, onleesbare of beschadigde inschrijvingen worden niet geaccepteerd. Inschrijvingen die niet aan deze voorwaarden of aan de inschrijvingsinstructies voldoen, worden niet geaccepteerd.

10.3.De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen wat betreft de werking of de overdracht, communicatielijnfouten, diefstal, vernietiging, wijziging van of onbevoegde toegang tot inschrijvingen, inschrijvingen die verloren zijn gegaan, beschadigd zijn geraakt of zijn vertraagd als gevolg van serverfuncties, technische problemen, virussen, bugs of andere oorzaken die redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van de organisator vallen.

10.4.De organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer te diskwalificeren als:

(a) er een redelijk vermoeden bestaat dat de deelnemer niet aan alle relevante inschrijvingscriteria voldoet;

(b) deze onware, onjuiste of misleidende persoonlijke gegevens en/of informatie heeft verstrekt;

(c) deze zich niet aan de SVWGO heeft gehouden;

(d) deze strijdig met deze voorwaarden handelt;

(e) deze zich tijdens de wedstrijd of de prijs niet redelijkerwijs aan de instructies van de organisator, het autoraceteam en/of Nissan of vertegenwoordigers hiervan heeft gehouden (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele veiligheidsinstructies, zoals het dragen van een veiligheidsuitrusting).

(f) deze zich onsportief heeft gedragen.

10.5.Het besluit van de jury is definitief. De organisator en/of Nissan behoudt/behouden zich bij onvoorziene omstandigheden of naar eigen goeddunken het recht voor om de prijs (of een deel hiervan) te vervangen door een alternatief van gelijke of hogere waarde of om de wedstrijd aan te passen, te wijzigen of te annuleren. Er wordt geen alternatief in de vorm van contanten aangeboden. Bij annulering/aanpassing van de wedstrijd of vervanging van de prijs gaan de partijen er expliciet mee akkoord dat de deelnemer, voor zover onder de toepasselijke wetgeving maximaal is toegestaan, geen recht heeft op enige vorm van compensatie. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

10.6.Wanneer een deelnemer of winnaar wordt gediskwalificeerd of niet aan een onderdeel van de wedstrijd of de prijs kan deelnemen, behoudt de organisator zich het recht voor om een vervangende deelnemer aan te wijzen die in overeenstemming met deze voorwaarden wordt geselecteerd. Om misverstanden te voorkomen, geldt het volgende: (i) een deelnemer kan zich in elke fase uit de wedstrijd en/of de prijs terugtrekken; (ii) de organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer in welke fase dan ook in overeenstemming met deze voorwaarden te diskwalificeren en (iii) deelnemers die zich terugtrekken of die worden gediskwalificeerd, hebben geen recht op enige vorm van compensatie met betrekking tot deze terugtrekking of diskwalificatie.

10.7.Behalve de kosten die in deze voorwaarden expliciet zijn vermeld, dragen wij geen andere kosten. De organisator en/of Nissan is/zijn zoals expliciet in deze voorwaarden is vermeld verantwoordelijk voor het regelen van de eventuele reis en de eventuele accommodatie.

10.8.Gekwalificeerde deelnemers, winnaars van een regionale finale en winnaars van het racekamp moeten ervoor zorgen dat ze aan alle onderdelen van de wedstrijd en, indien van toepassing, aan alle trainings- of race-evenementen die onderdeel zijn van de prijs, kunnen deelnemen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld door deelnemers die om welke reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn bij of kunnen deelnemen aan de wedstrijd of de prijs (of een deel hiervan).

10.9.Autoracen is gevaarlijk en kan leiden tot letsel of zelfs de dood. Door aan trainings- of race-evenementen die onderdeel zijn van de wedstrijd en/of de prijs deel te nemen, stemmen deelnemers hiermee in, bevestigen ze dat ze zich bewust zijn van de aard van de activiteit en geven ze aan dat ze op eigen risico aanwezig zijn op racelocaties. Noch de organisator, noch Nissan en/of hun respectieve directeuren, werknemers, gelieerde bedrijven, agenten en/of vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor enig verlies van, schade aan of letsel van personen of eigendommen als gevolg van hun aanwezigheid op een racelocatie, uitgezonderd de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van deze partij, voor een verkeerde voorstelling van zaken of voor enige andere zaken die volgens de van toepassing zijnde wetgeving niet kunnen worden uitgesloten of beperkt (en voor inwoners van Duitsland uitgezonderd de aansprakelijkheid voor een verkeerde voorstelling van zaken of de aansprakelijkheid voor het overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van opzettelijk, nalatig of ernstig nalatig plichtsverzuim door de organisator, de statutaire agent of werknemer hiervan).

10.10.Elke deelnemer die meedoet aan een autorace moet een overeenkomst ondertekenen om (voor zover wettelijk toegestaan) aansprakelijkheid af te wijzen en kan worden gevraagd om nog meer afwijzingen van aansprakelijkheid te ondertekenen als voorwaarde voor zijn/haar deelname aan autosportwedstrijden.

10.11.Deelnemers moeten op de hoogte zijn van en redelijkerwijs voldoen aan alle beveiligings-, gezondheids- en veiligheidsregels die op elke racelocatie van toepassing zijn. Elke deelnemer die meedoet aan motorraces belooft dat hij/zij te allen tijde zelf verantwoordelijk is en rekening zal houden met zijn/haar eigen veiligheid en die van anderen door de benodigde en redelijkerwijs te verwachten zorg en oplettendheid aan de dag te leggen. Een deelnemer kan voor de wedstrijd of de prijs worden gediskwalificeerd of worden uitgesloten van deelname aan elk onderdeel van de race-elementen van de prijs (waaronder de regionale finale, het trainingsprogramma en/of de 24 uur van Dubai). Bovendien kan hem/haar eventueel de toegang tot een racelocatie worden geweigerd of kan hij/zij van het terrein worden gezet (naar eigen goeddunken van de organisator) als die persoon:

(a) storend gedrag vertoont of zich zodanig gedraagt dat er een gevaarlijke situatie ontstaat of dreigt te ontstaan die anders te vermijden zou zijn;

(b) handelt in strijd met de veiligheidsbelangen;

(c) zich op zo'n manier gedraagt dat de kans op schade, irritatie of letsel groot is;

(d) de instructies van de organisator, Nissan, het autoraceteam en/of hun agenten niet redelijkerwijs naleeft of

(e) ervan wordt verdacht onder invloed te zijn van enige substantie die zijn/haar rijvaardigheid beïnvloedt.

10.12.Alle deelnemers gaan akkoord met de voorwaarden van de onafhankelijke leveranciers die door de organisator of Nissan worden gebruikt voor de levering van enig aspect van de prijs ("onafhankelijke leveranciers"). Deelnemers moeten dergelijke voorwaarden van onafhankelijke leveranciers mogelijk ondertekenen. De organisator en Nissan behouden zich het recht voor om op elk gewenst moment tijdens de wedstrijd een deelnemer terug te trekken uit en/of te diskwalificeren voor de wedstrijd en een deelnemer te verbieden verder nog deel te nemen aan autoraceactiviteiten als hij/zij deze voorwaarden van onafhankelijke leveranciers niet ondertekent of zich niet aan deze voorwaarden houdt. De organisator en Nissan behouden zich ook het recht voor om de voorgaande diskwalificatie voor of terugtrekking uit de wedstrijd aan bevoegde internationale sportinstanties door te geven.

10.13.De gegevens van de winnaars (naam en land) worden op de website(s) van de organisator geplaatst. Deelnemers gaan er bij dezen mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens op deze website(s) worden gepubliceerd.

10.14.Gekwalificeerde deelnemers en winnaars van enig onderdeel van de prijs moeten redelijkerwijs hun medewerking aan publiciteitsactiviteiten met betrekking tot deze wedstrijd en/of de prijs verlenen.

10.15.De organisator (of een derde partij die door de organisator is aangewezen, inclusief, maar niet beperkt tot Nissan) heeft het recht om de naam en foto van gekwalificeerde deelnemers, winnaars van de regionale finales, de winnaar van het racekamp of de geselecteerde licentiehouder en hun reacties op hun ervaringen met de prijs, de game en de wedstrijd naar eigen goeddunken voor toekomstige promotionele, marketing- en pr-doeleinden met betrekking tot de wedstrijd, de prijs en/of de game te gebruiken in welk medium waar ter wereld dan ook zonder voorafgaande kennisgeving of zonder daarvoor te hoeven betalen.

10.16.Deelnemers die een onderdeel van de prijs winnen, moeten in overeenstemming met de belastingwetgeving in hun rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen.

10.17.Op deze voorwaarden is de Engelse wetgeving van toepassing en eventuele geschillen voortvloeiende uit de uitvoering van de wedstrijd of de prijs vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Engeland en Wales.

10.18. Op deze wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

DEEL E: GEGEVENSBESCHERMING

11.1.Informatie (waaronder gegevens en foto's) met betrekking tot een deelnemer ("persoonlijke gegevens") die aan het begin of in de loop van de wedstrijd door de organisator wordt verzameld of verwerkt, wordt bewaard en gebruikt door de organisator, het Sony Computer Entertainment-concern en hun leveranciers en tijdelijke medewerkers (bijvoorbeeld reisbureaus, etc.) om de wedstrijd in overeenstemming met het PSN-privacybeleid van de organisator uit te kunnen voeren. Persoonlijke gegevens van deelnemers worden ook doorgegeven aan Nissan en de leveranciers en tijdelijke medewerkers hiervan (bijvoorbeeld reisbureaus, vervoers- en accommodatiebedrijven, etc.) om de prijs te kunnen organiseren. Samengevoegde niet-persoonlijke gegevens mogen ook door de organisator en/of Nissan worden gebruikt voor het uitvoeren van marktonderzoek of voor het faciliteren van reviews, ontwikkelingsactiviteiten en verbeteringen voor de desbetreffende services.

11.2.Door deel te nemen aan de wedstrijd stemmen alle deelnemers in met de overdracht van hun persoonlijke gegevens aan de organisator en Nissan en de agenten hiervan voor het beheer van deze wedstrijd en de prijs. De organisator fungeert voor gegevensbeveiligingsdoeleinden als de gegevensbeheerder van alle persoonlijke gegevens die tijdens de wedstrijd door de organisator worden verzameld.

11.3.De organisator bevestigt dat alle persoonlijke gegevens die van een deelnemer worden gevraagd, vereist zijn voor de deelname van die deelnemer aan de wedstrijd en/of voor het winnen van de prijs. Deelnemers krijgen toegang tot hun persoonlijke gegevens en mogen deze corrigeren, voltooien, bijwerken, blokkeren of verwijderen of bezwaar maken tegen de verwerking hiervan door middel van schriftelijke communicatie met de organisator. Persoonlijke gegevens over de gezondheid van deelnemers worden door de organisator, Nissan en/of de aangewezen leveranciers van medische diensten uitsluitend verwerkt voor het beoordelen van de geschiktheid van de deelnemers voor deelname aan de relevante fase van de wedstrijd.