Specifieke regels "Wil jij naar de screening van World Invasion: Battle Los Angeles?" competitie

 

1. Alle inwoners van Nederland van 12 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers van de organisator, hun gezinnen, agenten en personen die professioneel met deze wedstrijd te maken hebben, kunnen aan de "Wil jij naar de screening van World Invasion: Battle Los Angeles?" competitie (de wedstrijd) deelnemen.

2. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers op elk gewenst moment te vragen om bewijs te overleggen dat zij aan bovenstaande voorwaarden voldoen (door bijvoorbeeld om een kopie van hun paspoort te vragen). Als deelnemers op verzoek geen bewijs overleggen, kunnen zij door de organisator voor deelname aan de wedstrijd worden gediskwalificeerd en kunnen hun prijzen worden afgenomen.

3. Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Elke persoon kan slechts één keer aan deze wedstrijd deelnemen.

4. Je kunt je inzending vanaf 14.00 uur Nederlandse tijd op 25 maart 2011 t/m 00.59 uur Nederlandse tijd op 9 april 2011 insturen (de wedstrijdperiode).
NB: Indien voor het einde van de wedstrijdperiode al 111 deelnemers de vraag correct hebben beantwoord kan het voorkomen dat de we competitie eerder beëindigen.

5. Om aan de wedstrijd deel te nemen, moeten deelnemers een Sony Entertainment Network-account (SEN-account) aanmaken (als ze dat nog niet hebben gedaan). Om je voor een SEN-account te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst van PSN en het privacybeleid van PSN, die je beide via de volgende koppeling kunt vinden: http://eu.playstation.com/legal. Deelnemers moeten vervolgens tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

(i)  naar de wedstrijdthread op http://eu.playstation.com/psn/competitions gaan, op de koppeling "Wil jij naar de screening van World Invasion: Battle Los Angeles?" competitie klikken;

(ii)  zich bij hun SEN-account aanmelden en

(iii) de vraag beantwoorden 

(iv) het antwoord in te sturen.

6. Alle in aanmerking komende deelnemers die tijdens de wedstrijdperiode bovenstaande stappen voltooien, doen mee aan de prijstrekking.

7. De eerste 111 deelnemers met het correcte antwoord zullen worden uitgenodigd voor de screening. Zij zullen via een e-mail persoonlijk op de hoogte worden gebracht van hun winst.

8. De prijs is 1 plaats op de gastenlijst voor 2 personen om op zondag 17 april om 11.00 gratis de film World Invasion: Battle Los Angeles te komen kijken in Pathé De Munt in Amsterdam. De waarde van de prijs is ongeveer €20,-.

9. De winnaars worden binnen 1 week na de sluitingsdatum per e-mail van de uitslag op de hoogte gebracht. 

10. De winnaars moeten in overeenstemming met de belastingwetgeving in hun rechtsgebied mogelijk belasting op hun prijs betalen.

11. De door de deelnemers opgegeven gegevens worden uitsluitend voor beheerdoeleinden van deze wedstrijd gebruikt.

12. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de PSN naam en het land van inwoning van de winnaars op de website(s) van de organisator bekendmaken. De details van de winnaars worden op verzoek doorgegeven aan personen die binnen 8 weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde envelop naar het volgende adres sturen:

Sony Computer Entertainment Benelux
"Wil jij naar de screening van World Invasion: Battle Los Angeles?" competitie
Postbus 415
1200 AK Hilversum
Nederland

13. Op deze wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

14. Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Nederland.

15. De organisator is Sony Computer Entertainment Benelux te Hilversum, Nederland.