Specifieke regels: Mortal Kombat - competitie

1. Alle inwoners van Nederland en België van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers van de organisator, hun gezinnen, agenten en personen die professioneel met deze wedstrijd te maken hebben, kunnen aan de Mortal Kombat"-competitie (de wedstrijd) deelnemen.


2. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers op elk gewenst moment te vragen om bewijs te overleggen dat zij aan bovenstaande voorwaarden voldoen (door bijvoorbeeld om een kopie van hun paspoort te vragen). Als deelnemers op verzoek geen bewijs overleggen, kunnen zij door de organisator voor deelname aan de wedstrijd worden gediskwalificeerd en kunnen hun prijzen worden afgenomen.


3. Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Elke persoon kan slechts één keer aan deze wedstrijd deelnemen.


4. Je kunt je inzending vanaf 12.00 uur Nederlandse tijd op 13 april2011 t/m 00.59 uur Nederlandse tijd op 21 april 2011 insturen (de wedstrijdperiode).


5. Om aan de wedstrijd deel te nemen, moeten deelnemers een Sony Entertainment Network-account (SEN-account) aanmaken (als ze dat nog niet hebben gedaan). Om je voor een SEN-account te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst van PSN en het privacybeleid van PSN, die je beide via de volgende koppeling kunt vinden:http://eu.playstation.com/legal. Deelnemers moeten vervolgens tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:
(i) naar de wedstrijdthread op http://eu.playstation.com/psn/competitions gaan, op de koppeling "Win een Mortal Kombat schilderij en de game!" klikken;
(ii) zich bij hun SEN-account aanmelden en
(iii) de 3 vragen beantwoorden (2 multiple choice + 1 schiftingsvraag).
(iv) de antwoorden insturen.

6. Alle in aanmerking komende deelnemers die tijdens de wedstrijdperiode bovenstaande stappen voltooien, doen mee aan de prijstrekking.

7. De trekking vindt binnen 1 dag na de sluitingsdatum plaats. Indien meerdere deelnemers beide multiple choice prijsvragen goed hebben beantwoorden, zal de schiftingsvraag gebruikt worden om de 3 winnaars te bepalen. De 3 deelnemers wiens antwoord het dichtse in de buurt zit van het correcte antwoord op de schiftingsvraag zit zullen de winnaars zijn.

8. De prijs voor de n° 1 winnaar is een Mortal Kombat Kratos schilderij + de Mortal Kombat PS3 game met een totale waarde van ongeveer  €110, de 2 andere winnaars zullen een PS3 Mortal Kombat game winnen van waarde van ongeveer €60.

9. De winnaars worden binnen 1 dag na de sluitingsdatum per e-mail van de uitslag op de hoogte gebracht. Elke winnaar moet zijn/haar prijs opeisen door binnen 14 dagen na kennisgeving op deze kennisgevingse-mail te antwoorden en zijn/haar postadres te bevestigen. Indien de prijs na deze periode niet is opgeëist, vervalt deze en behoudt de organisator zich het recht voor om de niet-opgeëiste prijs aan een vervangende winnaar aan te bieden die in overeenstemming met deze specifieke regels is aangewezen.

10. De prijzen worden per post of koerier naar het door de winnaar opgegeven adres verstuurd. De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijzen binnen 14 dagen nadat elke winnaar de prijs heeft opgeëist te versturen, maar de organisator wijst elke aansprakelijkheid voor prijzen die na deze periode worden verzonden van de hand. 

11. Als een prijs of enig onderdeel hiervan bij levering defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen 14 dagen na de bezorgdatum schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en bezorgd beschouwd. Dit heeft geen invloed op je eventuele wettelijke rechten.

12. De winnaars moeten in overeenstemming met de belastingwetgeving in hun rechtsgebied mogelijk belasting op hun prijs betalen.

13. De door de deelnemers opgegeven gegevens worden uitsluitend voor beheerdoeleinden van deze wedstrijd gebruikt.

14. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de PSN naam en het land van inwoning van de winnaars op de website(s) van de organisator bekendmaken. De details van de winnaars worden op verzoek doorgegeven aan personen die binnen 8 weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde envelop naar het volgende adres sturen:

Sony Computer Entertainment Benelux
Mortal Kombat competitie
Genevestraat 10
1140 Brussel
België

15. Op deze wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

16. Op deze voorwaarden is de Belgische wetgeving van toepassing en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van België.

17. De organisator is Sony Computer Entertainment Benelux te Brussel, België