Specifieke regels voor de The Studio-wedstrijd

1. Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Saudi-Arabië, Spanje, Tsjechië, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland van 16 jaar en ouder kunnen aan deze promotie deelnemen (de in aanmerking komende personen).

2. Deze promotie start op 13 april 2011 vanaf het moment dat een [The Studio-thema] in de PlayStation®Store verkrijgbaar is en eindigt om 13.00 uur Nederlandse tijd op 11 mei 2011 (de promotieperiode).

3. Om gratis een digitaal T-shirt in PlayStation®Home (het T-shirt) te ontvangen, moeten in aanmerking komende personen tijdens de promotieperiode:

(i) een Sony Entertainment Network master-account aanmaken of over een Sony Entertainment Network master-account beschikken en

(ii) in de PlayStation®Store een [The Studio-thema] aanschaffen.

4.Breedbandinternetverbinding vereist. De kosten voor de breedbandverbinding komen voor rekening van in aanmerking komende personen. Voor registratie bij PSN is voor in aanmerking komende personen onder de 18 ouderlijke toestemming vereist. Daarnaast moet je voor registratie akkoord gaan met de servicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst van PSN en het privacybeleid.

5. Het T-shirt is automatisch beschikbaar in de PlayStation®Home-inventaris van de in aanmerking komende persoon.

6. De organisator behoudt zich het recht voor om personen van wie het gedrag strijdig is met de idee van deze voorwaarden of de intentie van de promotie naar eigen goeddunken te diskwalificeren.

7. De organisator is niet aansprakelijk als het een in aanmerking komende persoon ten gevolge van netwerk-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, die toe zijn te wijzen aan de in aanmerking komende persoon of aan derden, niet lukt een Sony Entertainment Network-account aan te maken of zich hierbij aan te melden of zich bij PlayStation®Home aan te melden.

8. De organisator behoudt zich het recht voor om deze promotie te wijzigen of te annuleren en/of om deze voorwaarden in geval van onvoorziene omstandigheden aan te passen.

9. Op deze voorwaarden is de Engelse wetgeving van toepassing en eventuele geschillen vallen onder de non-exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Engeland en Wales.

10. De organisator is: PlayStation Network Europe Limited te 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.