Ratchet & Clank™: All 4 One Skins-wedstrijd

Deel A: criteria en voorwaarden voor deelname

1. Alle inwoners van België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland van 7 jaar en ouder kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.

2. Als je tussen de 7 en 17 jaar bent, heb je toestemming van je ouder of voogd nodig om aan deze wedstrijd te kunnen deelnemen.

3. Je kunt je voor deze wedstrijd inschrijven tijdens de volgende periode: van 19 april 2011 om 15.00 uur Nederlandse tijd (de openingsdatum) tot 29 april 2011 om 15:00 uur Nederlandse tijd (de sluitingsdatum).

Deel B: methode van inschrijving en selectie

4. Om aan deze wedstrijd mee te doen, moet je naar http://eu.playstation.com/psn/competitions (de website) gaan. Er wordt van twee personages (Qwark en Dr Nefarious) uit Ratchet & ClankTM: All 4 One (de game) een zwart-witsjabloon weergegeven. Deze twee sjablonen moet je downloaden. Vervolgens moet je de twee sjablonen inkleuren, de definitieve ontwerpen (de ontwerpen) scannen of opslaan, naar de website terugkeren, je ontwerpen uploaden en het deelnameformulier insturen. Let op: er worden ook sjablonen van de personages Ratchet en Clank weergegeven die je kunt inkleuren, maar deze personage-ontwerpen kunnen niet worden gebruikt voor deelname aan de wedstrijd. Tijdens het deelnameproces wordt je gevraagd om je naam, e-mailadres, land, geboortedatum en geslacht in te voeren en om met deze specifieke regels akkoord te gaan.

5. De ontwerpen moeten in de JPG-indeling worden geüpload en de twee afbeeldingen samen mogen niet groter dan 3 MB zijn. Verder moet je ervoor zorgen dat je inzending voldoet aan sectie 7 en 8 van de algemene regels.

6. Er worden twee winnaars geselecteerd, één voor elk personage. De winnaars zijn de deelnemers van wie het ontwerp van het betreffende personage door de jury als het beste ontwerp voor gebruik in de game wordt beschouwd. Je kunt hooguit met één personage-ontwerp winnen. De jury is onafhankelijk van de organisator. Het besluit van de jury is definitief.

7. Elke persoon kan slechts één keer aan deze wedstrijd deelnemen.

8. De winnaars worden op 6 mei 2011 geselecteerd.

9. De winnaars worden binnen 12 dagen na de sluitingsdatum per e-mail van de uitslag op de hoogte gebracht en moeten de prijs binnen 3 weken na kennisgeving opeisen. Als je tussen de 7 en 17 jaar bent, moet je ouder of voogd per e-mail bevestigen dat je toestemming hebt gekregen om op basis van deze regels aan de wedstrijd mee te doen en de prijs te winnen.

Deel C: de prijs

10, De prijs is dat het winnende personage-ontwerp van beide winnaars wordt verwerkt in de game (die later dit jaar uitkomt). Let op: er wordt slechts één van de personage-ontwerpen van elke winnaar in de game verwerkt, hoewel elke inzending een ontwerp voor twee personages omvat.

Deel D: publiciteit

11. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam en het land van inwoning van de winnaars op de website(s) van de organisator bekendmaken. De gegevens (naam en land) van de winnaars worden op verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen 10 weken na de hierboven gespecificeerde sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop Ratchet & ClankTM: All 4 One opsturen naar het volgende adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

Deel E: algemeen

12. Op deze wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

13. Je begrijpt dat je ontwerpen in overeenstemming met sectie 15 van de algemene regels het eigendom van de organisator zijn en dat de organisator je ontwerpen op alle gewenste manieren mag gebruiken, inclusief in de game en voor promotie-, marketing- en reclamedoeleinden met betrekking tot de game en het merk PlayStation.

14.  In de volgende gevallen is het mogelijk dat de organisator je voor de wedstrijd diskwalificeert of prijzen van je intrekt:

       a.      je voldoet niet aan alle relevante criteria voor deelname;

       b.      je verstrekt onjuiste, onvolledige of misleidende informatie aan de organisator;

       c.      je houdt je niet aan deze specifieke regels en/of de algemene regels.

15. Op deze specifieke regels is de wetgeving van Engeland en Wales van toepassing en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Engeland en Wales.

Organisator:

Sony Computer Entertainment Europe Limited te 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.