Speciale regels voor de UEFA Champions League prijsvraag

1.Inwoners van Oostenwijk, Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Nederland, Portugal, Rusland, Spanje, Zwitserland en het VK die minstens 18 jaar zijn, kunnen aan deze promotie deelnemen.

2. Om mee te doen moeten deelnemers beschikken over een PlayStation®Network (PSN) master-account en een breedband internetaansluiting. Registration for a PSN master account is subject to acceptance of the PSN Terms of Service and User Agreement and PSN Privacy Policy. 

3. Deze promotie opent voor inzendingen op 15 oktober 2011 om 17.00:00 uur Britse zomertijd en sluit voor inzendingen op 29 oktober 2011 om 17:00:00 uur Britse zomertijd (de prijsvraag periode).

4. To enter this promotion, entrants must complete the following steps during the Competition Period:<}0{>Om aan deze prijsvraag mee te kunnen doen, moet de inzender tijdens de prijsvraag periode de volgende stappen nemen:

(i) Ga naar eu.playstation.com/psn/competitions (de Website);
(ii) Klik op de UEFA-link;
(iii) Meld je aan op je SEN-account, of als je nog niet zo'n account hebt, gebruik je PlayStation®3-systeem of PlayStation®Portable-systeem om een SEN-account aan te maken en meld je aan via de Website; en
(iv) Volg de aanwijzingen op het scherm.

5. Deze promotie is beperkt tot één inschrijving per persoon. Geen enkele deelnemer kan meer dan een prijs winnen.

6. Alle bekwame deelnemers die tijdens de prijsvraag periode hun inzending hebben ingediend, komen in een loterij terecht.

7. De trekking vindt plaats binnen 1 week na de hierboven bepaalde sluitdatum.  Willekeurig worden één eerste winnaar, één tweede en één derde prijswinnaar geselecteerd.

8. The prize for the winner is:<}0{>De prijs voor de eerste winnaar is:

(i)  twee kaartjes voor een spel van uw keus van de UEFA Champions League - Ronde van 16. {0>"Round of 16" games will be held between 14 and 22 February 2012, and 6 and 14 March 2012 in a variety of locations depending upon which teams go through to the "Round of 16"; <}0{>Spellen van de Ronde van 16 vinden plaats tussen 14 en 22 februari 2012 en tussen 6 en 14 maart 2012 in verschillende locaties afhankelijk van welke teams kwalificeren voor de Ronde van 16;<0}

(ii)  een PlayStation®3-systeem;

(iii) een PlayStation®Move-beginpakket; en

(iv) een Sony 3D-televisie.

In totaal is deze prijs ongeveer GBP 1800 (€2500).  waard. Er worden geen reiskosten, accommodatie- of andere kosten vergoed.

9. The prize for the runners up will be an official Adidas football used in the UEFA Super Cup on 26 August 2011.De prijs voor de tweede en derde prijswinnaars is een officiële Adidas-voetbal waarmee op 26 augustus 2011 in de UEFA Super Cup werd gespeeld.

10.{0>Each prize-winner will be notified by email to the email address associated with their SEN account within 14 days of the draw, and must claim their prize within 4 weeks of this notification being sent.<}0{>Alle prijswinnaars worden binnen 14 dagen na de trekking via e-mail op de hoogte gesteld op het e-mail adres dat is verbonden aan hun SEN-account en zij moeten hun prijs binnen 4 weken na verzending van deze aankondiging opvragen.<0}

11. Zodra de prijs is opgevraagd, wordt deze via een koerier verstuurd aan het adres dat is verbonden aan de SEN-account van die prijswinnaar.  {0>The Promoter will use reasonable endeavours to dispatch all prizes except the "Round of 16" tickets within 30 days of receiving the claim but does not accept any responsibility for prizes that are dispatched later than this.<}73{>De Promotor zal zich in redelijkheid inspannen om alle prijzen, behalve de kaartjes voor de Ronde van 16, binnen 30 dagen na opvraging op te sturen, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor prijzen die later worden verstuurd.<0} De kaartjes voor de Ronde van 16 worden pas aan de Promotor verstuurd ongeveer een week voordat de wedstrijd waarop zij betrekking hebben, plaatsvindt maar zullen dan zo spoedig mogelijk daarna aan de winnaar worden doorgestuurd.

12.Als de prijs bij aflevering gebreken vertoont of is beschadigd, moet de Promotor daarvan binnen 7 dagen na de leverdatum schriftelijk op de hoogte worden gesteld, bij gebreke waarvan de prijs wordt beschouwd als bij aflevering aanvaard. Dit zal geen invloed op uw (eventuele) wettelijke rechten hebben.

13.De Promotor kan volstrekt naar eigen goeddunken de PSN online-id en het woonland van elke prijswinnaar op de Website bekendmaken.

14.Op deze promotie zijn de algemene regels van toepassing. U kunt hier klikken om de algemene regels te lezen.

15.De Promotor is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londen, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk