Specifieke regels: UEFA Champions League: PlayStation Young Journalists gezocht! - competitie

PS3™

1. Alle inwoners van Nederland tussen de 16 en 25 jaar oud, met uitzondering van medewerkers van de organisator, hun gezinnen, agenten en personen die professioneel met deze wedstrijd te maken hebben, kunnen aan de "UEFA Champions League: PlayStation Young Journalists gezocht!"-competitie (de wedstrijd) deelnemen.

2. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers op elk gewenst moment te vragen om bewijs te overleggen dat zij aan bovenstaande voorwaarden voldoen (door bijvoorbeeld om een kopie van hun paspoort te vragen). Als deelnemers op verzoek geen bewijs overleggen, kunnen zij door de organisator voor deelname aan de wedstrijd worden gediskwalificeerd en kunnen hun prijzen worden afgenomen.

3. Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Elke persoon kan slechts één keer aan deze wedstrijd deelnemen.

4. Je kunt je inzending vanaf 14.45 uur Nederlandse tijd op 18-10-2011 t/m 00.59 uur Nederlandse tijd op 26-11-2011 insturen (de wedstrijdperiode).

5. Om aan de wedstrijd deel te nemen, moeten deelnemers een Sony Entertainment Network-account (SEN-account) aanmaken (als ze dat nog niet hebben gedaan). Op dit moment is het niet mogelijk een SEN-account aan te maken via deze website, maar via een PS3 of PSP met Wi-Fi verbinding is dat nog wel mogelijk (Meer info). Om je voor een SEN-account te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst van PSN en het privacybeleid van PSN, die je beide via de volgende koppeling kunt vinden: http://eu.playstation.com/legal. Deelnemers moeten vervolgens tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

(i)  naar de wedstrijdthread op http://eu.playstation.com/psn/competitions gaan, op de koppeling "UEFA Champions League: PlayStation Young Journalists gezocht!" klikken;

(ii)  zich met hun SEN-account aanmelden en

(iii) hun motivatie in maximaal 255 karakters (ong. 45 woorden) invullen

(iv) het antwoord insturen.

6. Alle in aanmerking komende deelnemers die tijdens de wedstrijdperiode bovenstaande stappen voltooien, doen mee aan het selectieproces.

7. Het selectieproces vindt binnen 2 dagen na de sluitingsdatum plaats. 

8. De prijs is 1x een toegangskaart voor de wedstrijd Ajax - Dinamo Zagreb 2/11/2011, inclusief hospitality pack. De winnaar zal de gehele avond begeleid worden door een medewerker van Sony Computer Entertainment Benelux, deze persoon zal de winnaar ook begeleiden bij het bezoek aan de warming up, in de Champions club en bij de persconferentie. De waarde van de prijs is ongeveer €250,-

9. De winnaar worden binnen 3 dangen na de sluitingsdatum per e-mail van de uitslag op de hoogte gebracht. Elke winnaar moet zijn/haar prijs opeisen door binnen 4 dagen na kennisgeving op deze kennisgevingse-mail te antwoorden en zijn/haar postadres te bevestigen. Indien de prijs na deze periode niet is opgeëist, vervalt deze en behoudt de organisator zich het recht voor om de niet-opgeëiste prijs aan een vervangende winnaar aan te bieden die in overeenstemming met deze specifieke regels is aangewezen.

10. De prijs wordt persoonlijk aan de winnaar overhandigd door de medewerker van Sony Computer Entertainment Benelux die hem/haar de gehele avond zal begeleiden.

11. Als een prijs of enig onderdeel hiervan bij levering defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen 7 dagen na de bezorgdatum schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en bezorgd beschouwd. Dit heeft geen invloed op je eventuele wettelijke rechten.

12. De winnaar moeten in overeenstemming met de belastingwetgeving in hun rechtsgebied mogelijk belasting op hun prijs betalen.

13. De door de deelnemers opgegeven gegevens worden uitsluitend voor beheerdoeleinden van deze wedstrijd gebruikt.

14. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de PSN naam en het land van inwoning van de winnaars op de website(s) van de organisator bekendmaken. Aanvullend wordt het verslag van dat winnaar heeft geschreven over de wedstrijd (incl. eventuele foto's van de winnaar) gepubliseerd op PlayStation.com.
De details van de winnaar wordt op verzoek doorgegeven aan personen die binnen 8 weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde en aan zichzelf geadresseerde envelop naar het volgende adres sturen:

Sony Computer Entertainment Benelux
"UEFA Champions League: PlayStation Young Journalists gezocht!" competitie
Postbus 415
1200 AK Hilversum
Nederland

15. Op deze wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

16. Op deze voorwaarden is de Nederlandse & Belgische wetgeving van toepassing en eventuele geschillen vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Nederland.

17. De organisator is Sony Computer Entertainment Benelux te Hilversum, Nederland.