Specifieke regels voor de wedstrijd voor het Inside PS Vita-media-evenement

Wedstrijdreglement

 1. Alle inwoners van Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Saudi-Arabië, Spanje, Tsjechië, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zwitserland (de deelnemende landen) van 18 jaar en ouder kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.
 2. Je kunt je tussen 14.00 uur Nederlandse tijd op [28]-10-2011 en 14.00 uur Nederlandse tijd op 11-11-2011 (de wedstrijdperiode) voor deze wedstrijd inschrijven.
 3. Om aan deze wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

  a. Deelnemers moeten zijn geabonneerd op Inside PS Vita om mee te kunnen doen aan de wedstrijd.

  b. Deelnemers ontvangen een link via het e-mailadres dat aan hun Inside PS Vita-account is gekoppeld. Deelnemers moeten op deze link klikken.

  c. Deelnemers moeten de aanwijzingen op het scherm opvolgen om zich te registreren voor deelname aan de wedstrijd. Deelnemers moeten een telefoonnummer opgeven zodat we contact met hen kunnen opnemen. Dit telefoonnummer wordt alleen gebruikt om contact op te nemen met deelnemers en wordt niet voor marketingdoeleinden gebruikt. Inzendingen zijn niet geldig als deze informatie ontbreekt.

 4. Deelnemers mogen slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd.

 5. Er worden uit alle deelnemers willekeurig vijf winnaars geselecteerd. De prijs voor elke winnaar en een door hun gekozen gast is:

  a. een retourvlucht naar Londen vanuit het land van inwoning van de deelnemer;
  b. twee overnachtingen in een hotel met 4 of 5 sterren in het centrum van Londen; en
  c. toegang tot een exclusief PlayStation®Vita-previewevenement.

  Het PlayStation®Vita-previewevenement vindt plaats in de week van 21 november 2011 en deelnemers dienen deze hele week beschikbaar te zijn om er zeker van te zijn dat ze de prijs kunnen accepteren. Er worden geen tweedeprijswinnaars geselecteerd. Het besluit van de jury is definitief.

 6. De totale waarde van de prijs bedraagt ongeveer €1000.

 7. De winnaars worden binnen 2 dagen na de sluitingsdatum van de wedstrijd per e-mail naar het aan hun Inside PS Vita-account gekoppelde e-mailadres van de uitslag op de hoogte gebracht en dienen hun prijs binnen 3 dagen na kennisgeving op te eisen.

 8. De organisator neemt rechtstreeks contact op met de winnaars om te bepalen wat het meest geschikte vliegveld van vertrek is en stuurt een bevestiging van de aanschaf van de vliegtickets naar het aan de Inside PS Vita-account van de winnaars gekoppelde e-mailadres. De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de vliegtickets binnen 1 week nadat de winnaars hun prijs hebben opgeëist te versturen, maar wijst elke aansprakelijkheid voor prijzen die na deze datum worden verstrekt van de hand.

 9. De winnaars zijn verantwoordelijk voor het vervoer van en naar het vliegveld in hun land van inwoning. In Londen organiseert de organisator het vervoer van het vliegveld naar het hotel, maar de winnaars dienen zelf voor het vervoer van het hotel terug naar het vliegveld te zorgen.

 10. De winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor alle andere (on)kosten en arrangementen, zoals het organiseren van een paspoort, reisverzekering, visum en andere reisdocumenten. Als een winnaar niet in staat is om de vereiste reisdocumenten voor de desbetreffende reisdatums te regelen, kan hij of zij door de organisator voor de wedstrijd worden gediskwalificeerd en/of wordt de prijs niet uitgereikt.

 11. Eventuele problemen met de vliegtickets dienen binnen 2 dagen na ontvangst per e-mail te worden gemeld aan de organisator. Als dit niet gebeurt, worden de tickets als geaccepteerd en bezorgd beschouwd. Dit heeft geen invloed op je eventuele wettelijke rechten.

 12. De organisator wil tijdens het media-evenement wellicht filmopnamen maken van de deelnemers. Door deel te nemen aan de wedstrijd, geven deelnemers de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden toestemming om:

  a. hen tijdens hun bezoek te fotograferen, te filmen en opnames van hen te maken;

  b. enige van deze foto's, opnames en films en enig ander materiaal wat hieruit op ongeacht welk medium voortkomt (het materiaal) te bewerken, te veranderen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren; en

  c. het materiaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden om het PlayStation®-platform en alles wat daarmee in verband staat of daarvan is afgeleid te promoten, aan te prijzen of te exploiteren.

 13. Deelnemers stemmen er ook mee in om afstand te doen van enige morele rechten die zij hebben op het materiaal en om de organisator en SCEE en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden te vrijwaren van enige eisen voor financiële compensatie met betrekking tot gebruik van het materiaal.

 14. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van elke winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van elke winnaar wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen 6 weken na de hierboven gespecificeerde sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop Inside PS Vita - Media Event Competition opsturen naar het volgende adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 15. Op deze wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 16. De organisator is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.