Specifieke regels voor Beken je obsessies: PS Vita

Wedstrijdreglement

 

 1. Alle inwoners van Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk (de deelnemende landen) van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers van de organisator en hun directe familieleden, gelieerde bedrijven, agenten of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de Beken je obsessies-wedstrijd (de wedstrijd) meedoen (de deelnemers).
 2. Je kunt je tussen 16.00 uur Nederlandse tijd op vrijdag 27 januari 2012 en 00.55 uur Nederlandse tijd op vrijdag 4 februari 2012 voor deze wedstrijd inschrijven (de wedstrijdperiode).
 3. Om aan deze wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

  a. Ga naar eu.playstation.com/psn/competitions (de website).
  b. Klik op de koppeling Beken je obsessies: PlayStation®Vita.
  c. Meld je aan bij je Sony Entertainment Network-account (SEN-account) of gebruik als je nog geen account hebt je PlayStation®3-systeem of PSP® (PlayStation®Portable)-systeem om een SEN-account aan te maken en meld je vervolgens aan via de website.
  d. Ga akkoord met de algemene voorwaarden van de wedstrijd en volg de instructies op het scherm op om een origineel commentaar te uploaden over waar je het meeste naar uitkijkt wat betreft PS Vita en waarom. Zorg ervoor dat je commentaar zo creatief en uniek mogelijk is. Het commentaar mag niet langer dan 500 woorden zijn.
  e. Voer je online-id voor PSN in en klik op Meedoen.
 4. Om je bij PSN te registreren, moet je met de servicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst van PSN en het privacybeleid van PSN akkoord gaan.
 5. Alle inzendingen moeten origineel en het eigen werk van de deelnemer zijn (zie de algemene regels voor meer informatie). Deelnemers mogen meerdere keren aan de wedstrijd meedoen, maar komen voor maar één prijs in aanmerking.
 6. Deelnemers moeten zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 7 en 8. De inzendingen mogen bovendien geen (i) pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden; (ii) grove, beledigende of haatdragende beelden of taal; (iii) kwetsende of lasterlijke inhoud; (iv) inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt; (v) inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt; (vi) gewelddadig of gevaarlijk gedrag en/of (vii) spam, reclame of andere commerciële activiteiten bevatten.
 7. Na de sluitingsdatum kiezen de onafhankelijke juryleden de 10 winnaars die volgens hen de meest creatieve en unieke commentaren hebben geleverd, waaruit hun verwachtingen van PS Vita blijken. Het besluit van de jury is definitief.
 8. De winnende commentaren worden op de website geplaatst.
 9. De prijs voor elke winnaar is een PSN-voucher waarmee je de minis-game Angry Birds kunt downloaden. De totale waarde van de prijs bedraagt ongeveer €2,99.
 10. De winnaars worden binnen 2 weken na de sluitingsdatum per e-mail naar het aan hun SEN-account gekoppelde e-mailadres van de uitslag op de hoogte gebracht.
 11. De prijs wordt per e-mail naar het aan de SEN-account van de winnaar verbonden e-mailadres verstuurd.
 12. De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs voor elke winnaar binnen 30 dagen na ontvangst van de gegevens van de winnaars per e-mail te versturen, maar wijst elke aansprakelijkheid voor prijzen die na deze datum per e-mail worden verzonden van de hand.
 13. Als de prijs bij ontvangst ineffectief wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op je eventuele wettelijke rechten.
 14. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van elke winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van elke winnaar wordt op verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen 6 weken na de hierboven gespecificeerde sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop Obsession Confessions opsturen naar het volgende adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.
 15. De organisator of diens agenten wijzen elke verantwoordelijkheid af voor technische mankementen, fouten in software en hardware, onderbroken of verminderde beschikbaarheid van netwerkverbindingen of mislukte, onvolledige of vertraagde computertransmissies die gevolgen hebben voor de mogelijkheid van deelnemers om mee te doen aan de wedstrijd en voor enige andere oorzaak die buiten de macht van de organisator ligt.
 16. Als er enige reden is om aan te nemen dat de algemene voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.
 17. Een eventuele belastingplicht met betrekking tot een prijs is de verantwoordelijkheid van de deelnemers.
 18. Op deze wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.
 19. De organisator is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.