Specifieke regels 'Win dé Tomb Raider Collector's Edition'-wedstrijd

PS3™

1. Alle inwoners van Nederland & België van 18 jaar en ouder kunnen aan deze wedstrijd deelnemen.

2. Om aan deze wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers:

    (i) naar eu.playstation.com/psn/competitions (de website) gaan;

    (ii) op 'Win dé Tomb Raider Collector's Edition!' te klikken

   (iii) zich bij hun Sony Entertainment Network-account (SEN-account) aanmelden of als ze nog geen account hebben hun PlayStation®3-systeem, PS Vita, PSP® (PlayStation®Portable)-systeem of de Sony Entertainment Network website gebruiken om een SEN-account aan te maken en zich vervolgens via de website aanmelden

   (iv) de 2 multiple choice vragen en schiftingsvraag beantwoorden

   (iv) en op Aan wedstrijd meedoen klikken.

3. Om je bij PSN te registreren, moet je met de servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst van PSN en het privacybeleid van PSN akkoord gaan.

4. Je kunt je tussen 6-3-2013 om 17.00 uur Nederlandse tijd (de openingsdatum) en 25-3-2013 om 00.59 uur Nederlandse tijd (de sluitingsdatum) voor de wedstrijd inschrijven.

5. Elke persoon kan slechts één keer meedoen en deelnemers kunnen niet meer dan één prijs winnen.

6. Alle in aanmerking komende deelnemers die hun inzending tijdens de inschrijvingsperiode insturen, doen mee aan de prijstrekking. Indien meerdere deelnemers beide multiple choice vragen correct hebben beantwoord, zal op basis van hun antwoord op de schiftingsvraag de winnaar bepaald worden .

7. De prijstrekking vindt binnen twee weken na de sluitingsdatum plaats.

8. De prijs voor de winnaar is een exemplaar van Tomb Raider Collector's Edition voor PS3, de prijs wordt eenmaal vergeven. De waarde van de prijs is €119,99.

9. De winnaar wordt binnen 2 weken na de sluitingsdatum per e-mail van de uitslag op de hoogte gebracht en heeft 2 weken de tijd om de prijs op te eisen.

10. De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen 30 dagen nadat de winnaar de prijs heeft opgeëist te versturen, maar de organisator wijst elke aansprakelijkheid voor prijzen die na deze periode worden verzonden van de hand.

11. De prijs wordt per post of koerier naar het aan de SEN-account van elk van de winnaars gekoppelde adres verstuurd.

12. Als de prijs bij levering defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen 7 dagen na de bezorgdatum schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en bezorgd beschouwd. Dit heeft geen invloed op je eventuele wettelijke rechten.

13. De organisator maakt de online-id voor PSN en het land van inwoning van de winnaars op de website bekend.

14. Op deze promotie zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

15. De organisator is: Sony Computer Entertainment Benelux, Postbus 415, 1200 AK Hilversum, Nederland