Specifieke regels voor de wedstrijd voor een voucher voor een gratis Music Unlimited-abonnement van 180 dagen #[1]

Algemene voorwaarden

1. Alle inwoners van Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden (de deelnemende landen) van 18 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de wedstrijd voor een voucher voor een gratis Music Unlimited-abonnement van 180 dagen #[1] (de wedstrijd) meedoen (de deelnemers).

2. Je kunt je van 10.00 uur Nederlandse tijd op [17/05/13] (de openingsdatum) t/m 00.59 uur Nederlandse tijd op [31/05/13] (de sluitingsdatum) voor de wedstrijd inschrijven. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de wedstrijdperiode.

3. Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Een internetverbinding is vereist om aan de wedstrijd mee te kunnen doen en deelnemers zijn verantwoordelijk voor enige gemaakte kosten voor een internetverbinding en/of downloadkosten.

4. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden (de voorwaarden) en zijn zij hieraan gebonden.

5. Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     maak als je nog geen Sony Entertainment Network (SEN)-account (voorheen PlayStation®Network-account) hebt via je PlayStation®-systeem of online een account aan op https://account.sonyentertainmentnetwork.com/pc/reg/account/create-account!input.action?service-entity=psn;

b)    ga naar PlayStation®.Blog op http://blog.eu.playstation.com (de blog);

c)     meld je aan bij je SEN-account;

d)    klik op het blogartikel met de titel op http://blog.eu.playstation.com Beantwoord in het gedeelte Leave a Comment (Opmerking plaatsen) aan het einde van het blogartikel de volgende vraag (de vraag) en klik op Submit (Verzenden):


6. Om je bij SEN en voor Music Unlimited-abonnementen te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst van SEN en het privacybeleid van SEN.

7. Elke deelnemer mag meerdere wedstrijdinzendingen versturen door meerdere opmerkingen voor de vraag te plaatsen, maar elke deelnemer komt voor slechts één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking. Deelnemers die eerder een prijs hebben gewonnen tijdens een soortgelijke wedstrijd voor een voucher voor een gratis Music Unlimited-abonnement van 180 dagen op de blog, komen in deze wedstrijd niet in aanmerking voor een prijs .

8. Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 7 en 8. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

 

a)             pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)            grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)             kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)            inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)             inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)             gewelddadig of gevaarlijk gedrag en/of

g)            spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

9. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

10. Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van enige derden. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in geval deelnemers deze voorwaarden negeren en deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren tegen enige claims van enige derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

11. Er is één (1) winnaar (de winnaar). De winnaar is de deelnemer die volgens een onafhankelijke jury naar eigen goeddunken het creatiefste antwoord op de vraag in het blogartikel heeft gegeven. Het besluit van de jury is definitief.

12. De organisator brengt de winnaar binnen één (1) week na de sluitingsdatum per e-mail naar het aan de SEN-account van de winnaar gekoppelde e-mailadres van de uitslag op de hoogte.

13. Om zijn/haar prijs op te eisen, moet de winnaar binnen één (1) week na ontvangst van de e-mail van de organisator op gepaste wijze op het e-mailbericht van de organisator reageren en in zijn/haar antwoord zijn/haar naam, geboortedatum en land van inwoning bevestigen.

14. De winnaar ontvangt een voucher voor een Premiumabonnement van 180 dagen op Music Unlimited (de prijs). De totale waarde van de prijs is ongeveer:

 

a)     59,94 GBP;

b)    59,94 EUR;

c)     539,94 DKK/SEK/NOK;

d)    77,94 AUD of

e)     83,94 NZD.

15. De prijs moet binnen zes maanden na de datum van ontvangst door de winnaar worden ingelost. De prijs kan worden ingelost via elk met Sony compatibel apparaat met internetverbinding (zoals een pc, Mac, Sony Internet TV, PlayStation®3, PlayStation®Vita, Android- of iOS-apparaat) door de volgende stappen uit te voeren:

a)     Voor Android-apps:

                                          i.    download de Music Unlimited-app voor Android;

                                         ii.    meld je met je SEN-account aan bij de Music Unlimited Android-app;

                                        iii.    selecteer rechtsboven Menu;

                                        iv.    selecteer Instellingen en klik op Codes inlossen en

                                         v.    voer de voucher met code in, klik op Doorgaan en klik vervolgens op Item inlossen.

b)    Voor alle andere apparaten (inclusief iOS-apps):

                                          i.    ga naar https://music.sonyentertainmentnetwork.com/;

                                         ii.    meld je met je SEN-account aan bij de Music Unlimited-app;

                                        iii.    selecteer Accountgegevens en klik op het tabblad Account;

                                        iv.    selecteer Prepaidcard verzilveren;

                                         v.    voer de voucher met code in, klik op Doorgaan en klik vervolgens op Item inlossen en

                                        vi.    download als je een iOS-apparaat gebruikt de iOS Music Unlimited-app via de iTunes App Store en meld je aan met je SEN-account. De voucher met code wordt automatisch op je SEN-account toegepast na voltooiing van de hierboven genoemde stappen op het internet.

 

16. De prijs kan door nieuwe of bestaande abonnees via de Music Unlimited-app worden ingelost. Voor nieuwe abonnees zijn geen betaalkaart- of creditcardgegevens vereist om de Music Unlimited-app te kunnen gebruiken. Aan het einde van de in de voucher met code inbegrepen periode wordt het abonnement beëindigd tenzij deelnemers een betaald abonnement op Music Unlimited aanschaffen of een andere prepaidcard activeren. Voor bestaande abonnees met een Access-abonnement of Premiumabonnement op Music Unlimited wordt de voucher met code op de bestaande account toegepast en aan het einde van de huidige abonnementsperiode geactiveerd. Aan het einde van de in de voucher met code inbegrepen periode wordt het abonnement teruggezet naar de vorige abonnementsvorm tenzij het abonnement wordt geüpgraded/gedowngraded of een andere prepaidcard wordt geactiveerd. Deelnemers dienen de volledige servicevoorwaarden op http://www.sonyentertainmentnetwork.com/nl-nl/servicevoorwaarden-en-gebruiksovereenkomst/ (met name paragraaf 10.b) te raadplegen.

17. Prijzen moeten zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort, verkocht of aan andere personen worden overgedragen. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om de prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

18. De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd, opmerking of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

19. In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

20. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

21. De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de bevestiging van de gegevens van de winnaar per e-mail naar het aan de SEN-account van de winnaar gekoppelde e-mailadres naar de winnaar te versturen.

22. Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

23. De winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

24. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop Free 180 Day Music Unlimited Subscription Voucher #[1] opsturen naar het volgende adres: Sony Network Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

25. Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.

26. Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

27. De organisator is: Sony Network Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

28. Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.