Specifieke regels voor de wedstrijd "Speel en win met de Jak & Daxter Trilogy"

PS3™

 

 

Algemene voorwaarden

 

1.             Alle inwoners van België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland (de deelnemende landen) van 12 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de wedstrijd "Speel en win met de Jak & Daxter-Trilogy" (de wedstrijd) meedoen (de deelnemers).

 

2.             Je kunt vanaf 24 juni, 10:00 Nederlandse tijd (de openingsdatum) t/m 11 juli 2013, 00:59 Nederlandse tijd (de sluitingsdatum) aan de wedstrijd meedoen.De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de wedstrijdperiode.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden (de voorwaarden) en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

 

a)             Ga naar de pagina met PlayStation®-wedstrijden op eu.playstation.com/psn/competitions;

b)            klik op de koppeling voor de wedstrijd "Speel en win met de Jak & Daxter-Trilogy";

c)             voer je e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in;

d)            klik op Start om de getimede quiz met meerkeuzevragen te starten;

e)             beantwoord alle meerkeuzevragen zo snel mogelijk en klik op Verzenden zodra je klaar bent om de klok te stoppen; en

f)             voer de volgende gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op Verzenden:

                              i.         bevestiging van e-mailadres;

                             ii.         volledige naam;

                            iii.         geboortedatum; en

                           iv.         land van inwoning.

 

5.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

6.             Er is één (1) winnaar (de winnaar) en er zijn zes (6) tweedeprijswinnaars (elk een tweedeprijswinnaar) die als volgt worden bepaald:

a)     Elke deelnemer krijgt een score op basis van het aantal correct beantwoorde vragen (de score) en een tijd die overeenstemt met de tijd die nodig was om de vragen te beantwoorden en op Verzenden te klikken (de tijd). De tijden worden opgenomen met drie cijfers achter de komma;

b)    De winnaar is de deelnemer met de hoogste score. In het geval dat meer dan één deelnemer dezelfde hoogste score behaalt, is de deelnemer met de hoogste score binnen de snelste tijd de winnaar;

c)     In het geval dat meer dan één deelnemer de hoogste score behaalt in precies dezelfde snelste tijd, krijgen de betreffende deelnemers nog een reeks getimede meerkeuzevragen voorgeschoteld om zo de winnaar te bepalen in overeenstemming met het klasseringsysteem zoals beschreven onder a) en b) hierboven. Mochten de scores ook nu nog gelijk zijn, dan wordt dit proces herhaald totdat er één winnaar overblijft; en

d)    De tweedeprijswinnaars zijn de deelnemers met de zes (6) hoogste scores na de winnaar en zullen worden bepaald volgens het systeem zoals beschreven onder a), b) en c).

 

7.             De organisator brengt de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen één (1) week na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres dat de winnaar en de tweedeprijswinnaars hebben verstrekt.

 

8.             Om hun prijs op te eisen, moeten de winnaar en elke tweedeprijswinnaar binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de e-mail van de organisator toepasselijk op de e-mail van de organisator reageren en in zijn/haar antwoord zijn/haar naam, geboortedatum en postadres vermelden.

 

9.             De winnaar krijgt een PlayStation® Vita Wi-Fi-systeem draagbaar entertainmentsysteem (de eerste prijs) elk met een waarde van ongeveer:

 

a)     219,99 GBP;

b)     349,95 AUD;

c)      249,99 EUR;

d)     5490 CZK;

e)      1899 DKK;

f)      449,95 NZD;

g)     1899 NOK;

h)      1050,60 PLN;

i)      1299 RUB;

j)      2150 SEK; en

k)     289,90 CHF.

 

Elke tweedeprijswinnaar krijgt één (1) Jak & Daxter™-game voor de PlayStation® Vita (de tweede prijs), elk met een waarde van ongeveer:

 

a)      24,99 GBP;

b)     39,95 AUD;

c)      29,99 EUR;

d)     699 CZK;

e)      199,99 DKK;

f)      54,95 NZD;

g)     229,99 NOK;

h)      115,37 PLN;

i)      1499 RUB;

j)      249,99 SEK; en

k)     34,90 CHF.

 

In deze voorwaarden betekent prijs een eerste prijs en/of een tweede prijs, afhankelijk van de context.

 

10.          Prijzen moeten zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

11.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

12.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

13.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

14.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de gegevens van de winnaar en de tweedeprijswinnaar per aangetekende post naar de winnaar en elke tweedeprijswinnaar te versturen.

 

15.          Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar of tweedeprijswinnaar.

 

16.          De winnaar en elke tweedeprijswinnaar gaan ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

17.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar en elke tweedeprijswinnaar bekendmaken op de website(s) van de organisator. De naam van elke winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop "Speel en win met de Jak & Daxter Trilogy" opsturen naar het volgende adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

18.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.

 

19.          Elke winnaar en elke tweedeprijswinnaar moeten in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

20.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Meer informatie? Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

21.          De organisator is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

22.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.