Specifieke regels voor de wedstrijd "Win een reis naar Hollywood met De Smurfen 2"

Algemene voorwaarden

 

1.             De wedstrijd "Win een reis naar Hollywood met De Smurfen 2" ("wedstrijd") is beschikbaar voor inwoners van 7 jaar en ouder uit Australië, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden ("deelnemende landen") uitgezonderd werknemers, agenten, leveranciers of consultants van de organisator (zoals hieronder gedefinieerd) en hun directe familie, de bedrijven waar de organisator bij is betrokken en alle andere personen die professioneel betrokken zijn bij de wedstrijd ("deelnemers").

 

2.             De wedstrijd wordt gehouden gedurende twee verschillende wedstrijdperiodes (zoals hieronder is gedefinieerd).

 

a)   De inschrijving van de wedstrijd wordt geopend om 14.00 uur Nederlandse tijd op 24 juli 2013 ("openingsdatum van de eerste ronde") en sluit om 01.59 uur Nederlandse tijd op 8 augustus 2013 ("sluitingsdatum van de eerste ronde") in de volgende deelnemende landen:

                          i.    België;

                         ii.    Duitsland;

                        iii.    Frankrijk;

                        iv.    Nederland;

                         v.    Polen;

                        vi.    Spanje; en

                       vii.    het Verenigd Koninkrijk.

 

b)   De inschrijving van de wedstrijd wordt geopend om 14.00 uur Nederlandse tijd op 4 september 2013 ("openingsdatum van de tweede ronde") en sluit om 01.59 uur Nederlandse tijd op 19 september 2013 ("sluitingsdatum van de tweede ronde") in de volgende deelnemende landen:

                          i.    Australië;

                         ii.    Denemarken;

                        iii.    Finland;

                        iv.    Nieuw-Zeeland;

                         v.    Noorwegen; en

                        vi.    Zweden.

 

3.             De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum van de eerste ronde wordt "wedstrijdperiode van de eerste ronde" genoemd. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum van de tweede ronde wordt "wedstrijdperiode van de tweede ronde" genoemd. In deze voorwaarden wordt met "wedstrijdperiode" de wedstrijdperiode van de eerste ronde of de wedstrijdperiode van de tweede ronde bedoeld, afhankelijk van de context.

4.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook.  Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ("voorwaarden") en zijn zij hieraan gebonden.

 

5.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)      Bezoek de website voor PlayStation®-wedstrijden op

        eu.playstation.com/psn/competitions;

b)      Klik op de koppeling voor de wedstrijd "Win een reis naar Hollywood met De Smurfen 2";

c)      voer je e-mailadres in het daarvoor bestemde veld in;

d)      Klik op Start om te beginnen met de fotopuzzel van De Smurfen 2 ("puzzel");

e)      Voltooi de puzzel zo snel mogelijk en klik op Verzenden zodra je klaar bent om de timer te stoppen; en

f)       voer de volgende gegevens in de daarvoor bestemde velden in en klik op Verzenden:

                              i.         bevestiging van e-mailadres;

                             ii.         volledige naam;

                            iii.         geboortedatum; en

                           iv.         land van inwoning.

 

6.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.  De organisator behoudt zicht het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren als de organisator redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de deelnemer via meerdere of niet-bestaande e-mailadressen aan de wedstrijd heeft meegedaan of op een andere manier oneerlijk is of vals speelt.

 

7.             Er is één (1) winnaar ("winnaar"). De winnaar is de deelnemer die de puzzel het snelst weet te voltooien. Wanneer een gelijkspel ontstaat tussen deelnemers, worden de betreffende deelnemers gevraagd een tweede puzzel te voltooien. Mochten de scores ook nu nog gelijk zijn, dan wordt dit proces herhaald totdat er één winnaar overblijft. 

 

8.             De organisator brengt de winnaar binnen drie (3) weken na de sluitingsdatum van de tweede ronde op de hoogte van de uitslag door middel van een e-mail naar het e-mailadres dat door de winnaar is opgegeven voor aanvang van de puzzel.

 

9.             Om de prijs op te eisen, moet de winnaar binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar volledige naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en de naam van de drie (3) door hem of haar gekozen gasten ("gasten") doorgeven. Onder de winnaar en zijn/haar gasten moet zich minimaal één (1) persoon bevinden die 21 jaar of ouder is.

 

10.          De winnaar ontvangt de volgende prijs ("prijs"):

a)      Een blauw PlayStation®3-systeem van 500 GB;

b)      Economy class retourvliegtickets voor de winnaar en zijn of haar gasten vanaf het thuisland van de winnaar naar een vliegveld in of nabij Los Angeles, VS ("LA airport"), op datums naar keuze van de winnaar (vluchten zijn mogelijk niet direct en de datums zijn onderhevig aan de beperkingen in clausule 13 hieronder);

c)      Drie (3) overnachtingen in een kamer met tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden in het Andaz Hotel, West Hollywood ("hotel") inclusief minibar op de kamer en inclusief ontbijt op datums naar keuze van de winnaar (onderhevig aan de beperkingen in clausule 13 hieronder);

d)      Een rondleiding van twee (2) uur in de Sony Pictures Animation Studio ("rondleiding");

e)      Reisverzekering (onderhevig aan clausule 19 hieronder); en

f)       £ 250 (of het gelijke bedrag hiervan in de valuta van de winnaar, te bepalen op dat moment) voor maaltijden, drankjes, fooien, vervoer (anders dan het vervoer dat hierboven specifiek wordt vermeld) en zakgeld voor de duur van het reisje.

 

11.          Er wordt binnen één (1) week na de datum waarop de winnaar zijn of haar gegevens aan de organisator heeft bevestigd door het externe bureau Imagination Marketing Systems Limited ("bureau") contact met de winnaar opgenomen om de reis en andere prijsgerelateerde zaken te regelen. Het bureau kan contact opnemen met de winnaar om een gepast reisschema te bespreken (bijv. het gewenste vliegveld voor vertrek en de gewenste vluchttijden). Alle vluchten en hotelboekingen en het vervoer worden echter uitsluitend naar goeddunken van het bureau en/of de organisator geregeld.

 

12.          De winnaar en zijn of haar gasten dienen een gegevens- en prijsacceptatieformulier in te vullen en een kopie van hun paspoort te overleggen aan het bureau, zodat het bureau de gepaste regelingen kan treffen.  Op verzoek van het bureau verstrekt de winnaar bovendien andere persoonlijke gegevens (van zichzelf en zijn of haar gasten) waar het bureau redelijkerwijs om zal vragen.

 

13.          De prijs moet vóór 31 juli 2014 worden geaccepteerd. Reisdatums en vluchten worden uitsluitend naar goeddunken van de organisator en het bureau goedgekeurd (waaronder het vertrekvliegveld en het bestemmingsvliegveld). De reisdatums mogen niet vallen op Kerst, Nieuwjaarsdag, Valentijnsdag, bepaalde dagen waarop prijsuitreikingen plaatsvinden, of nationaleHolHH feestdagen (te bevestigen door de organisator en het bureau) in het land van vertrek of het land van bestemming. Winnaars moeten minimaal zestig (60) dagen voor vertrek kennis geven van hun gekozen vertrekdatums.

 

14.          De uiteindelijke waarde van de prijs is afhankelijk van het vervoer en de accommodatie. De waarde van de prijs (exclusief btw en vliegkosten) zal ongeveer het volgende bedragen:

a)   1900 GBP;

b)   3112 AUD;

c)   2186 EUR;

d)   16.302 DKK;

e)   3647 NZD;

f)    17.237 NOK;

g)   9295 PLN; en

h)   18.947 SEK.

 

De vliegkosten zijn van een aantal factoren afhankelijk, waaronder het land van vertrek en de datum van boeking, en zijn niet opgenomen in de hierboven vernoemde waarden van de prijs.

 

15.          De winnaar is verantwoordelijk voor alle reisuitgaven en overige uitgaven die geen deel uitmaken van de prijs, waaronder, maar niet beperkt tot, het vervoer naar en van het vliegveld, vervoer naar en van de rondleiding, eventuele maaltijden en andere versnaperingen bovenop de £ 250 zakgeld (of het gelijke bedrag hiervan in de valuta van de winnaar, te bepalen op dat moment) van de prijs.

 

16.          De winnaar dient bij het inchecken de gegevens van een geldige creditcard of betaalkaart als borg te verstrekken aan het hotel.

 

17.          De winnaar en zijn of haar gasten dienen te beschikken over een geldig paspoort dat nog minimaal zes (6) maanden na de gekozen reisdatums geldig is. 

 

18.          Eventueel vereiste visa vallen onder de verantwoordelijkheid van de winnaar en zijn of haar gasten. De winnaar en zijn of haar gasten dienen de website https://esta.cbp.dhs.gov te bezoeken en de vereiste gegevens in te vullen om toestemming te vragen om de VS binnen te mogen.  De winnaar en zijn of haar gasten mogen de VS niet binnen zonder deze visumaanvraag in te vullen.

 

19.          Het bureau zorgt voorafgaand aan het vertrek voor een standaard reisverzekering (waarvan eventuele bestaande medische aandoeningen zijn uitgesloten) voor de winnaar en zijn of haar gasten.  De dekking van de reisverzekering is onderhevig aan beperkingen en de algemene voorwaarden van de verzekeraar.  De winnaar en/of zijn of haar gasten zijn verantwoordelijk voor eventuele aanvullende kosten in verband met de verzekering van een bestaande medische aandoening en/of personen ouder dan 65 (indien van toepassing). 

 

20.          Prijzen moeten zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort.  Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

21.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

22.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

23.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

24.          Het bureau zal er redelijkerwijs alles aan doen om de prijs op de volgende manier te bezorgen bij de winnaar:

a)      per e-mail naar het e-mailadres zoals verstrekt door de winnaar: elektronische tickets of boekingsbevestigingen voor transport, reisverzekering en accommodatie nadat de reisdatums zijn bevestigd door de organisator/het bureau;

b)      via een overboeking naar een bankrekening die is opgegeven door de winnaar of via een cheque die aangetekend is verzonden via de post naar het adres dat is opgegeven door de winnaar: de £250 (of het gelijke bedrag hiervan in de valuta van de winnaar, te bepalen op dat moment), binnen een (1) week na bevestiging van de reisdatums door de organisator of het bureau; en

c)      via aangetekende post naar het adres dat is opgegeven door de winnaar: het PlayStation®3-systeem, binnen een (1) week na het ontvangen van de gegevens van de winnaar.

 

25.          Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd.  Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

 

26.          De winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

 

27.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop " Win a Trip to Hollywood with Smurfs 2" opsturen naar het volgende adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

28.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.

 

29.          De winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor elke hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

30.          De winnaar gaat ermee akkoord dat zijn of haar persoonlijke gegevens worden verstrekt aan het bureau en buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt en zal ervoor zorgen dat zijn of haar gasten hier eveneens mee akkoord gaat.

 

31.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing.  Meer informatie? Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

32.          De organisator is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

33.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.