Specifieke regels voor "gamescom – PS Plus Engagement"-wedstrijd

Algemene voorwaarden

 

1.             De "gamescom – PS Plus Engagement"-wedstrijd ("wedstrijd") is toegankelijk voor personen die:

a)     minimaal 18 jaar zijn;

b)    bestaande PlayStation®Plus-abonnees zijn;

c)     betalende PlayStation®Plus-abonnees zijn;

d)    hebben aangegeven berichten over PlayStation®Plus te willen ontvangen; en

e)     woonachtig zijn in Denemarken, Duitsland, Finland, Nederland, Oostenrijk, Rusland, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland ("deelnemende landen"),

met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd ("deelnemers").

 

2.           Je kunt van 10.00 uur Nederlandse tijd op 5 augustus 2013 ("openingsdatum") tot en met 31 augustus 2013 om 00.59 uur Nederlandse tijd ("sluitingsdatum") aan de wedstrijd meedoen.  De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de "wedstrijdperiode".

 

3.             Er zijn geen extra kosten verbonden aan de deelname en er is ook geen aankoop nodig voor de wedstrijd, maar deelnemers moeten wel betalende abonnees van de PlayStation®Plus-service zijn. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ("voorwaarden") en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan deze wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)       De naar hen verzonden e-mail, getiteld "Maak kans om bij de PlayStation®-persconferentie tijdens gamescom te zijn", openen;

b)      De koppeling in de e-mail volgen die naar de wedstrijdpagina leidt; en

c)       Meedoen selecteren.

 

5.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

6.             Er worden vijftig (50) winnaars (elk een "winnaar") geselecteerd. Winnaars worden willekeurig geselecteerd door een computerprogramma.  

7.             De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om elke winnaar via het opgegeven e-mailadres op de hoogte te stellen van hun selectie binnen één (1) week na de sluitingsdatum ("bevestigingse-mail").

 

8.             Elke winnaar wint één (1) kaartje voor de PlayStation®-persconferentie ("persconferentie") die voorafgaand aan gamescom 2013 ("evenement") wordt gehouden in het Koelnmesse Exhibition Centre in Keulen, Duitsland op dinsdag 20 augustus 2013 ("prijs"). De prijs heeft geen geldwaarde.

 

9.             Om de prijs te kunnen opeisen, moet elke winnaar de bevestigingse-mail afdrukken en deze bij de ingang van de persconferentie laten zien, samen met zijn of haar identificatiebewijs, om toegang te krijgen.

 

10.          Toegang tot het evenement zelf is niet inbegrepen bij de prijs.

 

11.          De winnaar is verantwoordelijk voor alle reisuitgaven die geen deel uitmaken van de prijs, waaronder, maar niet beperkt tot, het vervoer van en naar het evenement en toegang tot het evenement zelf.

 

12.          Prijzen moeten zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort.  Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

13.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

14.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

15.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

16.          Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd.  Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

 

17.          Elke winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.  Dit houdt in het bijzonder in dat de organisator de winnaars tijdens de persconferentie mogelijkerwijs wil filmen. Door de persconferentie bij te wonen, geeft elke winnaar de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden toestemming om:

a)     hen tijdens hun bezoek te fotograferen, te filmen en opnames van hen te maken;

b)    deze foto's, opnames en films en enig ander materiaal wat hieruit voortkomt ("materiaal") op elk medium te bewerken, te veranderen, te reproduceren, te publiceren en te distribueren; en

c)     het materiaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden om de producten van de organisator en alles wat daarmee in verband staat of daarvan is afgeleid te promoten, aan te prijzen of te exploiteren.

 

18.          Elke winnaar stemt er ook mee in om afstand te doen van enige morele rechten die zij hebben op het materiaal en om de organisator en gelieerde bedrijven, exploitanten en rechtverkrijgenden te vrijwaren van enige eisen voor financiële compensatie met betrekking tot gebruik van het materiaal.

 

19.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van elke winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van elke winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'gamescom - PS Plus Engagement' opsturen naar het volgende adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

20.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.

 

21.          Alle winnaars moeten ervoor zorgen dat zij de relevante toegangsvoorschriften naleven als zij de persconferentie bezoeken.  Enige weigering van toegang is niet de verantwoordelijkheid van de organisator en de organisator is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk jegens elke winnaar.

 

22.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing.  Meer informatie? Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

23.          De organisator is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

24.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.