Specifieke regels voor de 'Connected PS4 Plus'-wedstrijd

Algemene voorwaarden

 

1.             Alle inwoners van België, Duitsland, Finland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland ('deelnemende landen') van 14 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, aannemers of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de 'Connected PS4 Plus'-wedstrijd ('wedstrijd') deelnemen ('deelnemers').

 

2.             Je kunt je van 29/01/2014 01:01 (Nederlandse tijd) ('openingsdatum') tot 19/02/2014 00:59 (Nederlandse tijd) ('sluitingsdatum') inschrijven voor de wedstrijd. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de 'wedstrijdperiode'.

 

3.             Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden ('voorwaarden') en zijn zij hieraan gebonden.

 

4.             Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

 

a)     maak als je nog geen Sony Entertainment Network (SEN-account) (voorheen PlayStation®Network-account) hebt via je PlayStation®4-systeem of online een account aan op http://eu.playstation.com/registration/;

b)    meld je aan bij je SEN-account;

c)     ga naar de webpagina van de wedstrijd op http://psplus.software.eu.playstation.com;

d)    vul alle gegevensvelden in;

e)     beschrijf in maximaal 100 woorden wat er zo geweldig is aan PlayStation®4,             in het betreffende tekstvak; en

f)     klik op de knop 'opt-in' om e-mails met updates over PlayStation®Plus te ontvangen.

 

5.             Om je bij SEN te registreren, moet je akkoord gaan met de servicevoorwaarden en de gebruikersovereenkomst van SEN en het privacybeleid van SEN.

 

6.             Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

 

7.             Elke deelnemer moet zich aan de algemene regels houden, met name aan paragraaf 7 en 8. De inzendingen mogen bovendien het volgende niet bevatten:

 

a)             pornografische, seksueel expliciete of seksueel getinte beelden;

b)            grove, beledigende of haatdragende beelden of taal;

c)             kwetsende of lasterlijke inhoud;

d)            inhoud die de privacy of veiligheid van jezelf of anderen in gevaar brengt;

e)             inhoud die anderen op grond van geslacht, seksuele geaardheid, invaliditeit, godsdienst, etniciteit of nationaliteit veroordeelt;

f)             gewelddadig of gevaarlijk gedrag; en/of

g)            spam, reclame of andere commerciële activiteiten.

 

8.             Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat hij of zij de organisator een niet-exclusief recht zonder royalty's verleent voor het gebruik van zijn of haar inzendingen voor promotionele doeleinden en voor alle aan de wedstrijd gerelateerde doeleinden op alle media, inclusief alle online platformen in het beheer van de organisator.

 

9.             Alle inzendingen moeten volledig origineel zijn en mogen geen inbreuk maken op het copyright van enige derden. De organisator wijst alle aansprakelijkheid van de hand in geval deelnemers deze voorwaarden negeren en alle deelnemers gaan ermee akkoord dat zij de organisator volledig vrijwaren tegen enige claims van enige derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

 

10.          Er worden vijftig (50) winnaars (elk een 'winnaar') geselecteerd. Iedere winnaar wordt geselecteerd door een onafhankelijk jurylid dat zelf niet mag deelnemen aan de wedstrijd uit de meest creatieve beschrijvingen die tijdens de wedstrijdperiode zijn ingezonden.

 

11.          De organisator brengt de winnaars binnen vijftien (15) dagen na de sluitingsdatum per e-mail van de uitslag op de hoogte via het e-mailadres dat is gekoppeld aan het SEN-account dat gebruikt is voor de wedstrijd.

 

12.          Iedere winnaar wint een PlayStation®Plus-lidmaatschap van 3 maanden, in de vorm van een voucher met code, met een waarde van EUR 14,99 /CZK 390,00/ DKK 115,00/ NOK 119,00/ PLN 59,00 / RUB 585,00 / SEK 145,00/ CHF 18,95 / GBP 11,99 ('prijs').

 

13.          Om zijn of haar prijs op te eisen, moet iedere winnaar binnen één (1) maand na ontvangst van het e-mailbericht van de organisator op gepaste wijze op het bericht van de organisator reageren en zijn of haar naam en geboortedatum doorgeven.

 

14.          Het abonnement wordt automatisch verlengd en er worden terugkerende abonnementskosten in rekening gebracht op basis van een lidmaatschap van drie (3) maanden, tenzij:

a)     de winnaar het abonnement annuleert voor het einde van de gratis proefperiode;

b)    er geen creditcard of betaalkaart is gekoppeld aan het SEN account van de winnaar; of

c)     de SEN-portemonnee van de winnaar onvoldoende saldo bevat.

 

Deelnemers dienen de volledige servicevoorwaarden op http://www.sonyentertainmentnetwork.com/nl-nl/servicevoorwaarden-en-gebruiksovereenkomst/ te raadplegen tijdens het aanmelden.

 

15.          Vouchers met code zijn onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie. Vouchers met code zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Voor vouchers met code geldt een vervaldatum die tegelijk met de voucher met code wordt verzonden.

 

16.          PlayStation®Plus-abonnementen zijn alleen beschikbaar voor houders van een SEN-account met toegang tot snel internet. Gebruikers moeten 7 jaar of ouder zijn en voor gebruikers onder de 18 jaar is goedkeuring door een ouder/voogd vereist - eu.playstation.com/legal. Content en services van PlayStation®Plus variëren per leeftijd van de abonnee. Online features van specifieke games mogen na kennisgeving binnen een redelijke termijn worden geannuleerd - eu.playstation.com/gameservers. De beschikbaarheid van de service wordt niet gegarandeerd. Aan het einde van je proefabonnement (als je geen actie onderneemt) wordt je proefabonnement automatisch verlengd conform de servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst van SEN en wordt het bijbehorende bedrag in rekening gebracht op het saldo van je SEN-portemonnee. De volledige algemene voorwaarden kun je vinden in de servicevoorwaarden en gebruikersovereenkomst van SEN op http://eu.playstation.com/legal.

 

17.          Prijzen moeten zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

 

18.          De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

 

19.          In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

 

20.          De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

 

21.          De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs voor de winnaar binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de gegevens van de winnaar te versturen per e-mail.

 

22.          Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

 

23.          De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van elke winnaar op de website(s) van de organisator bekendmaken. De naam van elke winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop 'Connected PS4 Plus' opsturen naar het volgende adres: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

24.          Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.

 

25.          Elke winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

 

26.          Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Klik hier om de algemene regels te bekijken.

 

27.          De 'organisator' is: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom.

 

28.          Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Engelse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Engeland.