Specifieke regels van de "Maak kans op een exclusief inFAMOUS Second Son prijzenpakket!"-wedstrijd

1. Alle inwoners van Nederland & België (de deelnemende landen) van 16 jaar en ouder, met uitzondering van medewerkers, agenten, contractanten of consultants van de organisator (zoals hierna gedefinieerd) en hun directe familieleden, aan de organisator gelieerde bedrijven of anderen die beroepsmatig te maken hebben met de wedstrijd, kunnen aan de wedstrijd "Maak kans op een exclusief inFAMOUS Second Son prijzenpakket!" (de wedstrijd) meedoen (de deelnemers).

2. Je kunt van 13.00 uur Nederlandse tijd op 21/03/2014 (de openingsdatum) tot en met 00.59 uur Nederlandse tijd op 05/04/2014 (de sluitingsdatum) aan de wedstrijd meedoen. De periode tussen de openingsdatum en de sluitingsdatum wordt aangemerkt als de wedstrijdperiode.

3. Wedstrijddeelname is gratis en vereist geen aankoop van welke aard dan ook. Door aan de wedstrijd mee te doen, gaan deelnemers akkoord met deze algemene voorwaarden (de voorwaarden) en zijn zij hieraan gebonden.

4. Om aan de wedstrijd mee te doen, moeten deelnemers tijdens de wedstrijdperiode de volgende stappen uitvoeren:

a)     Ga naar de pagina met PlayStation®-wedstrijden op eu.playstation.com/psn/competitions;

b)     Klik op de koppeling voor de wedstrijd "Maak kans op een exclusief inFAMOUS Second Son prijzenpakket!"

c)     zich bij hun Sony Entertainment Network-account (SEN-account) aanmelden of als ze nog geen account hebben hun PlayStation®4, PlayStation®3, PS Vita, PSP® (PlayStation®Portable)-systeem of de Sony Entertainment Network website gebruiken om een SEN-account aan te maken en zich vervolgens via de website aanmelden;

d.1) Voor Nederlandse deelnemers: De 2 multiple choice vragen beantwoorden
d.2) Voor Belgische deelnemers: 
De 2 multiple choice vragen en de schiftingsvraag beantwoorden 

e)     en op Aan wedstrijd meedoen klikken.

 
5.     Elke deelnemer mag slechts één (1) keer meedoen en komt voor maar één (1) prijs (zoals hierna gedefinieerd) in aanmerking.

6.     Er zijn 3 (drie) winnaars (de winnaars). De winnaars worden als volgt bepaald;
 a) Per prijs zal via een willekeurige loting bepaald worden of de prijs naar een Nederlandse of Belgische winnaar gaat
b.1) Indien meerdere Nederlandse deelnemers de multiple choice vragen correct hebben beantwoord, zullen de winnaars bepaald worden door middel van een willekeurige loting.

b.2) Indien meerdere Belgische deelnemers de multiple choice vragen correct hebben beantwoord, zal de schiftingsvraag gebruikt worden om de Belgische winnaars te bepalen. De Belgische deelnemers wiens antwoord het dichtse in de buurt zit van het correcte antwoord op de schiftingsvraag zullen de Belgische winnaars van deze competitie zijn. 

7. De organisator brengt de winnaars binnen twee (2) weken na de sluitingsdatum van de uitslag op de hoogte per e-mailbericht naar het e-mailadres dat de winnaar heeft verstrekt.

8. Om hun prijs op te eisen, moet de winnaar binnen twee (2) weken na ontvangst van de e-mail van de organisator toepasselijk op de e-mail van de organisator reageren en in zijn/haar antwoord zijn/haar naam, geboortedatum en postadres vermelden.

9. De prijs voor de hoofdprijs-winnaar is inFAMOUS Second Son mediakit (inclusief o.a. de PS4 game), Delsin Rowe Figurine, Sackboy Delsin Figurine én inFAMOUS Second Son iPhone 5 case, deze prijs heeft een totale waarde van ongeveer €80,-. De 2 troostprijzen zijn de Delsin Rowe Figurines én Sackboy Delsin Figurinesm Deze prijs heeft een totale waarde van ongeveer €15,-. 

10. De Prijs moet zoals vermeld worden geaccepteerd en kunnen niet worden opgeschort. Er worden geen alternatieven in de vorm van contanten aangeboden, maar de organisator behoudt zich het recht voor om enige prijs door een prijs met vergelijkbare waarde te vervangen.

11. De organisator accepteert geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische fouten of mankementen of enige andere problemen die ervoor kunnen zorgen dat een inzending voor de wedstrijd of overige correspondentie verloren gaat of niet juist wordt geregistreerd.

12. In geval van geschillen is de beslissing van de organisator definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

13. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de wedstrijd te annuleren of om deze voorwaarden te wijzigen indien dit naar eigen goeddunken noodzakelijk wordt geacht of als omstandigheden dit onvermijdelijk maken.

14. De organisator onderneemt binnen het redelijke stappen om de prijs binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de gegevens van de winnaar per (aangetekende) post naar de winnaar te versturen.

15. Als de prijs bij ontvangst ineffectief, defect of beschadigd wordt bevonden, dient de organisator hier binnen zeven (7) dagen na ontvangst schriftelijk van op de hoogte te worden gesteld. Als dit niet gebeurt, wordt de prijs als geaccepteerd en ontvangen beschouwd. Dit heeft geen invloed op de eventuele wettelijke rechten van de winnaar.

16. De winnaar gaat ermee akkoord aan alle redelijkerwijs door de organisator vereiste publiciteitsactiviteiten deel te nemen.

17. De organisator mag uitsluitend naar eigen goeddunken de naam van de winnaar bekend te maken op de website(s) van de organisator. De naam van de winnaar wordt op redelijk verzoek beschikbaar gesteld aan personen die een gefrankeerde, aan zichzelf geadresseerde envelop met daarop "Maak kans op een exclusief inFAMOUS Second Son prijzenpakket!" opsturen naar het volgende adres:  Sony Computer Entertainment Benelux B.V., Postbus 415, 1200 AK Hilversum, Nederland binnen zes (6) weken na de sluitingsdatum.

18. Als er enige reden is om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden of dat er onjuiste, onleesbare, frauduleuze of enige andere ongeldige of ongepaste informatie is verstrekt, mag de organisator naar eigen goeddunken de verwerking van een inzending of de uitkering van een toegekende prijs weigeren.

19. De winnaar moet in overeenstemming met de belastingwetgeving in zijn of haar rechtsgebied mogelijk belasting over de prijs betalen en is verantwoordelijk voor enige hieraan gerelateerde belastingplicht.

20. Op de wedstrijd zijn de algemene regels van toepassing. Meer informatie? klik hier om de algemene regels te bekijken.

21. De "organisator" is: Sony Computer Entertainment Benelux B.V., Postbus 415, 1200 AK Hilversum, Nederland.

22. Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving is toegestaan, worden deze voorwaarden in overeenkomst met het Nederlandse recht uitgelegd en geïnterpreteerd en het contract tussen elke deelnemer en de organisator wordt beschouwd als gesloten en uitgevoerd in Nederland.