Voordat je om hulp vraagt

PS3™

Problemen oplossen

Lees deze gids als er problemen optreden met de werking van het PS3-systeem.

Neem als je de problemen niet kunt oplossen contact op met de desbetreffende helplijn van de PlayStation-klantenservice. Je vindt het nummer in elke
PlayStation 3-softwarehandleiding.

Voeding

Het systeem wordt niet ingeschakeld.
Controleer of het netsnoer juist op het systeem en op het stopcontact is aangesloten.

Als ik op de activeringstoets druk, hoor ik pieptonen en gaat de activiteitsindicator uit.
De temperatuur in het systeem wordt te hoog. Controleer of het systeem niet op een te warme locatie wordt gebruikt. Controleer of de luchtopeningen niet worden geblokkeerd en of de lucht rond het systeem vrij kan stromen. Druk op de activeringstoets. (De activiteitsindicator wordt rood.) Wacht even en schakel het systeem weer in.

Beeld

Er verschijnt geen beeld op het tv-scherm.

 • Controleer of de kabel juist is aangesloten. Koppel de kabel los van het PS3-systeem of de tv en sluit deze weer aan.
 • Wellicht is de gebruikte AV-kabel defect. Gebruik een andere kabel die compatibel is met het PS3-systeem.
 • Pas de video-invoer van de tv aan aan de aansluiting waarmee het PS3-systeem is aangesloten.
 • Als de instellingen voor video-uitvoer van het systeem niet overeenkomen met de gebruikte kabel of tv, wordt er wellicht geen beeld weergegeven. Schakel het systeem uit als het scherm grijs wordt. Schakel het systeem vervolgens weer in door de activeringstoets van het systeem langer dan vijf seconden ingedrukt te houden terwijl alleen de tv op het systeem is aangesloten. De instellingen voor video-uitvoer worden automatisch opnieuw ingesteld op de SD-resolutie.

Het beeld is vervormd.
Controleer of de kabel juist is aangesloten. Koppel de kabel los van het PS3-systeem of de tv en sluit deze weer aan.

De Blu-ray Disc of dvd wordt niet afgespeeld of het beeld is vervormd.

 • Bij het uitvoeren van dvd-content of software in PlayStation 3-formaat in de SD-resolutie, kunnen alleen discs worden afgespeeld die zijn opgenomen in de PAL-standaard.
 • Als het systeem op een videorecorder is aangesloten, kan de gecodeerde kopieerbeveiliging van bepaalde Blu-ray Discs en dvd's tot beeldvervorming leiden of tot gevolg hebben dat het beeld lichter of donkerder wordt. Sluit het systeem in dat geval rechtstreeks aan op de tv. Dit kan ook gebeuren als je een gecombineerde tv-videorecorder gebruikt.
 • De Blu-ray Disc of dvd kan niet worden afgespeeld als de regio-instellingen van het systeem niet overeenkomen met die van de Blu-ray Disc of dvd.
 • Op bepaalde dvd's zijn beperkingen voor ouderlijk toezicht van toepassing. Voer het wachtwoord in dat is ingesteld onder [Beveiligingsinstellingen] om het niveau van ouderlijk toezicht tijdelijk te verhogen.
 • Als je een apparaat zoals een dvd-recorder gebruikt om videocontent op te nemen op DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- of DVD+RW-media, dien je de media te finaliseren voordat je de content kunt afspelen op het PS3-systeem. Finaliseer de media met gebruik van het opnameapparaat.
 • Op bepaalde Blu-ray Discs zijn beperkingen voor ouderlijk toezicht van toepassing. Voer het wachtwoord in dat is ingesteld onder [Beveiligingsinstellingen] om het niveau van ouderlijk toezicht te wijzigen.
 • Wellicht is schijfvergrendeling toegepast op de Blu-ray Disc. Voer het wachtwoord in dat tijdens het maken van de disc is ingesteld.

Bepaalde Blu-ray Discs kunnen niet worden afgespeeld
Soms is het nodig de AACS-coderingssleutel (Advanced Access Control System) te vernieuwen om in de handel verkrijgbare Blu-ray Disc-videosoftware te kunnen afspelen. De coderingssleutel kan worden vernieuwd nadat je de systeemsoftware hebt bijgewerkt.

Het formaat van het videobeeld komt niet overeen met dat van het tv-scherm.

 • Wellicht komen de systeeminstellingen voor video-uitvoer niet overeen met de instellingen van de aangesloten tv. Controleer of de systeeminstellingen onder Instellingen > [Beeldscherminstellingen] > [Instellingen video-uitvoer] correct zijn en of de instellingen van de aangesloten tv correct zijn. Raadpleeg de instructies bij je tv voor meer informatie.
 • Bij bepaalde videocontent is het niet mogelijk de schermgrootte scherm te wijzigen.

De schermkleur is niet goed.
Als de standaardinstelling is ingesteld, verandert de achtergrondkleur wanneer de tijd, dag en maand veranderen.

Audio

Er is geen geluid.

 • Controleer of de tv en de luidsprekers niet op mute zijn gezet. Controleer ook of het volume op het juiste niveau is ingesteld.
 • Controleer indien van toepassing de instellingen van het aangesloten audio-apparaat. Raadpleeg de instructies bij het audio-apparaat voor meer informatie.
 • Wellicht is de AV-kabel defect. Gebruik een andere kabel die compatibel is met het PS3-systeem.
 • Niet alle software biedt ondersteuning voor digitale audio-uitvoer.
 • Als de systeeminstellingen voor audio-uitvoer niet overeenkomen met het gebruikte apparaat of de gebruikte kabel, kan het systeem wellicht geen geluid uitvoeren. Controleer onder Instellingen > [Geluidsinstellingen] > [Instellingen audio-uitvoer] of de systeeminstellingen correct zijn.
 • Bepaalde content met ondersteuning voor Dolby Digital, DTS en andere formaten produceert wellicht geen audio uit alle kanalen.

Muziekbestanden worden niet afgespeeld.
Bepaalde muziekbestanden die via het internet worden gedistribueerd, kunnen wellicht slechts op bepaalde manieren worden afgespeeld. Dergelijke content kan wellicht niet worden afgespeeld via het PS3-systeem.

Netwerk

Er kan geen verbinding met het netwerk worden gemaakt.

 • Controleer als je een kabelverbinding gebruikt of de Ethernet-kabel juist is aangesloten.
 • Controleer of de netwerkinstellingen correct zijn. Raadpleeg de instructies van je internetprovider of de instructies in de handleiding bij de software om de juiste netwerkinstellingen in te stellen.

Het bericht [Er is een fout opgetreden tijdens communicatie met de server. Dit is een DNS-fout. (80710102)] wordt weergegeven tijdens het testen van de internetverbinding.

 • Als je het systeem aansluit op een modem zonder routerfunctie (bridge modem), moet je wellicht de PPPoE-instellingen instellen. Selecteer Instellingen > [Netwerkinstellingen] > [Instellingen internetverbinding] > [Aangepast] om de internetverbinding te configureren. Ga door met het aanpassen van instellingen totdat je bij het scherm voor instelling van het IP-adres komt. Selecteer [PPPoE] en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die je van je internetprovider hebt gekregen.
 • Als je het systeem aansluit op een router, moet je eerst de basisinstellingen van de router instellen. Nadat je de instellingen van de router hebt voltooid, kun je nogmaals proberen de netwerkinstellingen aan te passen door opnieuw Instellingen > [Netwerkinstellingen] > [Instellingen internetverbinding] > [Eenvoudig] te selecteren. Raadpleeg de instructies bij je router voor informatie over de routerinstellingen.

Tijdens het testen van de internetverbinding wordt het bericht [Time-out tijdens poging om IP-adres op te halen.] weergegeven.

 • Als je de Ethernet-kabel tussen het systeem en een apparaat zoals een pc loskoppelt en weer aansluit, moet je zowel het systeem als de modem opnieuw opstarten. Nadat je beide apparaten opnieuw hebt opgestart, moet je de netwerkinstellingen bijwerken door Instellingen > [Netwerkinstellingen] > [Instellingen internetverbinding] > [Eenvoudig] te selecteren. Raadpleeg de instructies bij je modem voor informatie over het opnieuw opstarten van de modem.
 • Als je een draadloze verbinding gebruikt, is het mogelijk dat de WEP-sleutel niet correct is. Controleer of je de juiste WEP-sleutel hebt en voer deze nogmaals in.

Tijdens het testen van de internetverbinding wordt het bericht [De PPPoE-gebruikernsaam of het PPPoE-wachtwoord is onjuist.] weergegeven.
Voer de juiste gebruikersnaam en het juiste wachtwoord voor PPPoE in. Neem contact op met je internetprovider als je niet weet wat je gebruikersnaam en wachtwoord zijn.

De webpagina wordt niet goed weergegeven.
Voor bepaalde content is gespecialiseerde software vereist en deze content wordt op bepaalde webpagina's wellicht niet goed weergegeven.

Schijfmedia en USB-apparatuur

Het systeem herkent de disc niet.

 • Verwijder de disc en plaats deze opnieuw.
 • Als de disc een label heeft, plaats je de disc met het label naar boven.
 • Controleer of er geen krassen of vuil op de disc zitten. Als de disc vuil is, veeg je deze voorzichtig schoon met een zachte doek.

De disc kan niet worden verwijderd.
Houd de eject toets tien seconden of langer ingedrukt om de disc geforceerd uit te werpen. Nadat je een disc op deze manier uit het systeem hebt verwijderd, moet je voordat je de disc weer plaats het systeem uit- en weer inschakelen.

Het systeem herkent het USB-apparaat niet of het USB-apparaat werkt niet naar behoren.

 • Controleer of het apparaat op de juiste wijze is geplaatst.
 • Het aangesloten apparaat kan wellicht niet worden gebruikt met het systeem.
 • Gebruik een andere USB-aansluiting op het PS3-systeem. Het is mogelijk dat het apparaat niet wordt herkend vanwege de gebruikte combinatie van USB-aansluitingen.
 • Soms herkent het systeem een apparaat niet wanneer een externe USB-hub wordt gebruikt en wanneer meer dan het toegestane aantal apparaten is aangesloten. Verwijder apparaten die niet worden gebruikt.

Als er een USB-apparaat wordt aangesloten, wordt het bericht [Er is een onbekend USB apparaat aangesloten.] weergegeven.

 • Wellicht is het aangesloten apparaat niet compatibel met het systeem of de softwaretoepassing.
 • Wellicht is het apparaat alleen compatibel met specifieke software. Gebruik software die compatibel is met het apparaat.
 • Wellicht zijn er te veel USB-hubs aangesloten. Verwijder een USB-hub.

Draadloze controller

De draadloze controller werkt niet.

 • Je kunt de draadloze controller alleen gebruiken als je deze koppelt aan het systeem en er een controllernummer aan toewijst. Schakel het systeem in (de activiteitsindicator is groen), sluit de controller met de USB-kabel aan op het systeem en druk op de PS-toets op de controller.
 • Wellicht is het controllernummer gewist. Druk op de PS-toets op de controller om het nummer opnieuw toe te wijzen.
 • Voor bepaalde software moet je een bepaald controllernummer gebruiken. Raadpleeg de handleiding bij de software die je gebruikt.
 • Controleer het laadniveau van de batterij van de draadloze controller. Als de controller in de draadloze modus wordt gebruikt, werkt deze niet als de batterij leeg is. Laad de batterij op door de controller via de USB-kabel op het systeem aan te sluiten.
 • Als je de bovenstaande punten hebt gecontroleerd en je de controller nog steeds niet kunt gebruiken, kun je proberen de draadloze controller opnieuw in te stellen door de reset-toets op de achterzijde van de controller in te drukken met een voorwerp met een smalle punt, zoals een pen.

1. Reset-toets

De draadloze controller functioneert niet naar behoren.
Probeer de draadloze controller opnieuw in te stellen door de reset-toets op de achterzijde van de controller in te drukken met een voorwerp met een smalle punt, zoals een pen.

De draadloze controller trilt niet.

 • Selecteer Instellingen > [Randapparatuurinstellingen] > [Controller vibratie functie] en stel de [Vibratie functie] in op [Aan].
 • Het kan zijn dat de software geen ondersteuning biedt voor de trilfunctie. Raadpleeg de instructiehandleiding bij de software. Lees als je software uit de PlayStation Store hebt gedownload de compatibiliteitsinfo in de online beschrijving van de software.

Het duurt lang voordat wordt gereageerd als ik op toetsen druk.
De reactiesnelheid op LCD- of pc-schermen kan traag zijn. Dit is geen functioneringsprobleem.

De batterij wordt helemaal niet of niet volledig opgeladen.
Je kunt de batterij alleen opladen als het systeem is ingeschakeld (als de activiteitsindicator groen is).

De batterij is al snel weer leeg.
Wellicht is het einde van de levensduur van de batterij bereikt. Naarmate de batterij veelvuldig wordt gebruikt en ouder wordt, neemt de resterende duur ervan geleidelijk af.

Ook als de draadloze controller niet wordt gebruikt, raakt de batterij na verloop van tijd leeg.
Ook als je de controller niet gebruikt, loopt de batterij van de controller langzaam leeg. We raden je aan de
controller regelmatig op te laden.

Andere problemen

Het systeem maakt lawaai.

 • Als je het systeem gebruikt op een locatie waar zich warmte kan ontwikkelen, zoals in een afgesloten kast, op een tapijt of kussen of binnen tien cm van een wand, begint de interne ventilator sneller te draaien om de temperatuur van het systeem te verlagen en dat is hoorbaar. Verplaats het systeem naar een locatie met een goede ventilatie.
 • Ook kan een disc in bepaalde situaties meer geluid produceren, bijvoorbeeld wanneer een audio-cd naar de harde schijf wordt gekopieerd of wanneer software vanaf een disc wordt opgestart. Sommige software maakt bovendien meer lawaai dan andere software.

Je bent je wachtwoord voor de beveiligingsinstellingen vergeten.
Als je het systeem opnieuw instelt via Instellingen > [Systeeminstellingen] > [Standaardinstellingen herstellen], wordt je wachtwoord weer ingesteld op 0000.
Alle andere instellingen worden dan echter ook opnieuw ingesteld. Als je deze instellingen eenmaal opnieuw hebt ingesteld, kun je deze niet meer herstellen.

Het systeem is warm
Het systeem kan warm worden als het wordt gebruikt of is ingeschakeld. Dit is geen functioneringsprobleem.

Het scherm loopt vast tijdens het spelen van games.

 • Controleer of er geen krassen of vuil op de disc zitten. Als de disc vuil is, veeg je deze voorzichtig schoon met een zachte doek.
 • Als je gamegegevens voor software in PlayStation 3-formaat hebt geïnstalleerd, kun je de gamegegevens verwijderen en de software opnieuw installeren. Selecteer Game > [Hulpprogramma voor gamedata], druk op de Triangle-toets en verwijder de gamegegevens vanuit het optiemenu. Installeer de software in PlayStation 3-formaat vervolgens opnieuw. Pas wel op dat je de opgeslagen gegevens voor de game niet verwijdert.

Het scherm loopt vast. Het systeem functioneert niet.
Koppel alle randapparatuur, zoals USB-apparaten, los van het systeem en start het systeem opnieuw op. Als je de activeringstoets minstens 15 seconden ingedrukt houdt, wordt het systeem geforceerd uitgeschakeld (op stand-by gezet). Schakel het systeem weer in nadat het is uitgeschakeld.

De activiteitsindicator knippert afwisselend rood en groen.
Het systeem is vanbinnen te heet. Controleer of het systeem niet op een te warme plaats wordt gebruikt en of de luchtopeningen niet zijn geblokkeerd. Als je het systeem onder dergelijke omstandigheden blijft gebruiken, gaat het kapot. Schakel het systeem uit en gebruik het pas weer als het is afgekoeld. Schakel het systeem weer in nadat het is afgekoeld.

Het systeem herkent content niet.
Het kan zijn dat het formaat van de content niet door het systeem wordt ondersteund. Contenttypen die niet door het systeem worden ondersteund, worden niet herkend. Raadpleeg de online gebruikershandleiding op eu.playstation.com/ps3/support/manuals voor informatie over de ondersteunde formaten.

Voordat je om hulp vraagt

Problemen oplossen

Delen

Google+

Verwante systeemsoftware

Download de nieuwste update van de systeemsoftware nu naar je PS3.

Ontdek de toevoegingen aan de update 4.70 Meer uitleg over systeemsoftware Systeemsoftware-archief

Probleem melden

Probleem melden

Meld het ons als iemand je online PlayStation-ervaring verpest.

Meer informatie

Online ondersteuning

Online ondersteuning

Zoek en deel informatie en advies in de PlayStation-community.

Meer informatie

PS3-foutcodes

PS3-foutcodes

Gebruik deze handige tool om meer over foutcodes en mogelijke oplossingen te weten te komen.

Meer informatie