Kennisgeving voor PlayStation®Network-gebruikers

Kennisgeving voor PlayStation®Network-gebruikers

Het is ons gebleken dat het mogelijk is geweest om via pc's onbevoegd toegang te krijgen tot persoonlijke informatie uit de PlayStation®Store, een downloadservice van PlayStation®Network. Het is niet geheel uitgesloten dat het wachtwoord van een klein percentage PlayStation®Network-gebruikers door onbevoegden is gewijzigd om het mogelijk te maken de persoonlijke gebruikersgegevens in te zien en/of om misbruik te maken van het online saldo voor de PlayStation®Store. In Sony Entertainment Network-accounts worden creditcardnummers slechts gedeeltelijk weergegeven. Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat onbevoegeden die toegang tot je Sony Entertainment Network-account hebben gekregen je creditcardnummer in handen hebben gekregen.

We hebben onmiddellijk maatregelen getroffen om dit probleem recht te zetten en de systeembeveiliging is hersteld.

We hebben onderzocht in hoeverre er wachtwoorden door onbevoegden konden zijn gewijzigd voordat deze maatregelen waren getroffen en we nemen rechtstreeks contact op met de klanten die mogelijk door dit incident zijn getroffen. Om te controleren of je account intact is, raden we jou als PlayStation®Network-gebruiker aan om je bij de service aan te melden. Als dat met je gewone wachtwoord lukt, is je account niet door dit incident getroffen.

Neem contact op met de klantenservice voor meer informatie.

Denk eraan: plaats nooit je aanmeldingsgegevens of wachtwoorden in een e-mailbericht.

Informatie over het artikel

Publicatie artikel: Wed Mar 26 15:00:00 GMT 2008
Categorie: News

Delen

Google+